Redaktor Stanisław Dąbrowski Młodym Dinozaurem 2018

Redaktor Stanisław Dąbrowski, decyzją kapituły Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, został uhonorowany tytułem Młodego Dinozaura za rok 2018. To jedyne w kraju wyróżnienie przyznano mu za imponujący dorobek autorski, intensywną pracę społeczną, dołożenie kronikarskiej cegiełki w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Laur Młodego Dinozaura został wręczony 28 lutego 2019 r. podczas tłustoczwartkowego spotkania lubelskich dziennikarzy.

Redaktor Maria Balicka – Kasprzak w okolicznościowej laudacji powiedziała m.in.: „Stanisław Jan Dąbrowski pracę zawodową zawsze łączył ze społeczną w różnych organizacjach. Harcmistrz, członek władz ukochanego od 60 lat harcerstwa, prezes Ligi Obrony Kraju w województwie, przez trzy kadencje działał też w Związku Żołnierzy WP, Piłsudczyków, Stowarzyszeniu Autorów Polskich, Rotary Club. Od lat jest dziennikarzem systematycznie publikującym w gazetach ( np. w Kurierze Lubelskim, Ziemi Lubelskiej, harcerskim Czuwaj, Czacie Ligi Obrony Kraju itd.) i redagującym wiele czasopism, który nigdy nie był formalnie związany zawodowo z żadną z redakcji. Tylko w ostatnim roku wydał: „Lotnicze harcerstwo Lubelszczyzny”, „Księża i zakonnicy w stuleciu ZHP na Lubelszczyźnie” i trzeci tom wspomnień zatytułowany „Było takie życie”. Wcześniej ukazały się jego autorstwa m.in. „Słownik biograficzny harcerzy Lubelszczyzny 1911-2012” (współautor Stanisław Tryczyński), „Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej1919-1920”, „Słownik biograficzny harcerzy Lubelszczyzny w II wojnie światowej”,” W harcerskiej służbie”, „Harcerki z tamtych lat”, czy „200 lat diecezji lubelskiej” i XV a później XX lat Rotary Lublin Centrum i wiele innych”.

Stanisław Dąbrowski jest 20. laureatem tytułu Młody Dinozaur, którym LO SDRP honoruje kolegów będących na emeryturze, ale wciąż aktywnych zawodowo i społecznie. Wcześniej otrzymali je m.in.: Ewa Dziedzic, Tadeusz Tłuczkiewicz, Alicja i Tadeusz Chwałczykowie, Grażyna Hryniewska, Zbigniew Miazga, Janusz Świąder, Kazimiera Błażewicz - Izdebska, Witold Miszczak, Izabella Wlazłowska, Monika Siemion – Dudek, Maria Balicka – Kasprzak. Dla laureata zaśpiewała Natalia Wawrzyńczyk, uczennica Szkoły Podstawowej w Łuszczowie, laureatka konkursów wokalnych i festiwali na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, finalistka krajowych eliminacji do Eurowizji Junior 2017.

Redaktor naczelny „Akcentu” Bogusław Wróblewski podzielił się z uczestnikami spotkania egzemplarzami tego kwartalnika poświęconego literaturze i sztuce, a red. Janusz Świąder zaprezentował sygnalny egzemplarz jego najnowszej książki o przedstawicielach show biznesu z serii „ Gwiazdy błyszczały wczoraj”. 21. Tłustoczwartkowe spotkanie lubelskich dziennikarzy przebiegło przy tradycyjnym pączku i smakowitym torcie, którym z dziennikarską bracią podzielił się laureat. Spotkanie z okazji Dziennikarskiego Tłustego Czwartku zarejestrował na kamerze kolega Zenon Krawczyk – relacja obok.

>