50-lecie dziennikarstwa red. Janusza Świądra

Redaktor Janusz Świąder w 2019 r. obchodzi jubileusz 50-lecia pracy dziennikarskiej. Jej twórczym ukoronowaniem stało się wydanie trzeciego tomu swego rodzaju „encyklopedii” ludzi estrady, zatytułowanego „Gwiazdy błyszczały wczoraj”. Uroczysta promocja najnowszej książki Jubilata oraz benefis popularnego dziennikarza, popularyzatora muzyki poważnej i rozrywkowej odbył się w 26 kwietnia b.r. w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Redaktor Janusz Świąder od 1969 roku jako dziennikarz prasy codziennej, a to „Sztandaru Ludu”, a następnie „Dziennika Wschodniego” oraz Polskiej Agencji Prasowej, powinności informacyjne i publicystyczne umiejętnie łączył z realizacją swej życiowej pasji, jaką było i jest dokumentowanie oraz upowszechnianie polskiego i zagranicznego życia kulturalnego. Najpełniejszym tego wyrazem były wywiady z ludźmi teatru, scen operowych i operetkowych, muzyki rozrywkowej i poważnej, a także filmu. Swoimi spotkaniami z polskimi gwiazdami scen i estrady za pośrednictwem prasy polonijnej Londynu czy Nowego Jorku dzielił się z rodakami mieszkającymi zagranicą, a ze słuchaczami Polskiego Radia w nocnych programach „Jedynki”. Bogactwo polskiego, i nie tylko, życia artystycznego znalazło odzwierciedlenie w publikacjach książkowych Redaktora, zarówno biograficznych jak i w swoistym „gwiazdozbiorze” przedstawicieli różnych gatunków scenicznych i estradowych: „Maria Mirska. Gloria i gehenna”, „Appassionata. Wspomnienie o Januszu Gniatkowskim”, „Mój gwiazdozbiór, wywiady drukowane w prasie”, „Maestria dźwięków. Rozmowy o muzyce”, „Wywiady spod estrady. Artyści dużych i małych scen”, „Nałęczowskie belcanto”, „Moje podróże”, „Gwiazdy błyszczały wczoraj” (trzy tomy).

Okolicznościowy adres do Jubilata skierowali Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarz RP Jerzy Domański oraz Sekretarz Generalny Andrzej Maślankiewicz. Stwierdzono w nim m.in.: „Redaktorze, cenimy sobie zaangażowanie Kolegi w działalność Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, w tym jako przewodniczącego komisji rewizyjnego Lubelskiego Oddziału. Szanowny Jubilacie, niech kolejne lata Twej aktywności nie ustępują w dynamizmie tym, co minęły, dopisuje Ci zdrowie, a Twa pasja niech owocuje kolejnymi publikacjami ze świata kultury i sztuki”. Benefis red. Janusza Świądra miał uroczystą i pełną wdzięku oprawę. Najpopularniejsze piosenki autorów i wykonawców, o których w swej książce napisał Jubilat, wykonywał zespół Standard Brass Band z Agnieszką Dobrowolską i Bogusławem Wróblewskim jako solistami. Wieczór z właściwym sobie wdziękiem i taktem prowadziła red. Ewa Hadrian. Jubilat ze wzruszeniem podpisywał swą najnowszą książkę, uczestników wieczoru podjął wspaniałym tortem. Benefis red. Świądra zarejestrował na taśmie Zenon Krawczyk – relacja obok.

.