10 lat „Awangardy lubelskiej”

W Domu Kultury LSM w Lublinie odbyła się 25 października 2019 r. Jubileuszowa Gala z okazji 10-lecia istnienia „Awangardy lubelskiej”. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej uczestniczyli licznie zgromadzeni czytelnicy, pracownicy i przyjaciele redakcji, dziennikarze - także z innych miast Polski. Obecni byli [przedstawiciele władz, a to: Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek woj. lubelskiego, Mariusz Banach - zastępca prezydenta Lublina. Wiceprezydent Mariusz Banach, złożywszy gratulacje zespołowi redakcyjnemu, jego członków uhonorował Medalami Unii Lubelskiej przyznanymi przez Krzysztofa Żuka - prezydenta Lublina. Otrzymali je: Tomasz Orkiszewski – prezes Wydawnictwa Polihymnia w Lublinie, od początku aż do dziś wydający „Awangardę Lubelską”, Krzysztof Stankiewicz - redaktor naczelny, Janusz Kawałko - zastępca redaktora naczelnego, Zbigniew Miazga – sekretarz redakcji i Władysław Boruch – szef Rady Programowej. Kolegium Redakcyjne ustanowiło honorowe wyróżnienie „Awangardowy Laur” i po raz pierwszy przyznało je pracownikom i wydawcom pisma. Oprócz już wymienionych, otrzymali je także: Kamil Kawałko- zajmujący się stroną internetową: awangarda. lubelska.pl. oraz grono osób, które ma szczególne zasługi w wydawaniu pisma. Są to: doc. Henryk Stefanek – prezydent Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Mieczysław Zapał, prezes Lubelskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, dr Tadeusz Rekiel – prezes firmy OTEX S.A., Mirosław Augustyniak - właściciel „Lawendowego Dworku” w Lublinie oraz Andrzej Zdunek - dyrektor Domu Kultury LSM i Jerzy Miszczak – prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Polihymnia w Lublinie, Redakcja „Awangardy Lubelskiej” oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Jego prezes red. Stanisław Wojnarowicz uhonorował Jubilatów przyznanym przez Lubelski Oddział SDRP okolicznościowym adresem i statuetką. Listy gratulacyjne wręczyli im: wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, Agnieszka Gąsior-Mazur - prezes Lubelskiego Klubu Biznesu, prof. Witold Kłaczewski - rektor WSSP w Lublinie oraz goście spoza Lublina. Po części oficjalnej odbył się godzinny koncert Zespołu VOX, gorąco przyjęty przez widownię, która oklaskami skłoniła zamojski zespół do licznych bisów. Na ręce jego lidera Witolda Paszta trafiła honorowa nagroda - wyjątkowo okazały „Awangardowy Laur”. Zaprzyjaźniony z redakcją Awangardy chór „Iubilaeum” złożył Jubilatom okolicznościowe życzenia, śpiewając „Plurimos Annos”, „Pobłogosław Panie” i „Sto lat”. Podczas Gali odbyła się prezentacja książki „To było w Lublinie”, wydanej z okazji 10-lecia „Awangardy Lubelskiej” autorstwa Krzysztofa Stankiewicza. .

>