JUBILEUSZ REDAKTOR WLAZŁOWSKIEJ

Jubileusz red. Wlazłowskiej Nasza koleżanka redaktor Izabella Wlazłowska obchodzi w tym roku 40 –lecie pracy zawodowej i twórczej. Swój jubileusz obchodziła wraz z lubelskimi literatami świętującymi 85-lecie Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Okolicznościowe uroczystości odbyły się 27 maja 2017 r. w Muzeum Literackim i. Józefa Czechowicza na Starym Mieście w Lublinie. Podczas literackiej gali red. I. Wlazłowska otrzymała literackie nagrody z Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego. Okolicznościowy adres skierowali do niej przewodniczący ZG SDRP Jerzy Domański oraz sekretarz generalny ZG SDRP Andrzej Maślankiewicz. Czytamy w nim m.in.: „Z okazji 40-plecia działalności publicystycznej i pracy twórczej proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i zdrowia na przyszłe wiele lat. Droga zawodowa Szanownej Jubilatki, od Kielecczyzny na Lubelszczyznę, utkania jest wieloma osiągnięciami dziennikarskimi, a efekty pracy w wielu redakcjach są niezbitym dowodem nie tylko różnorodności zainteresowań, ale przede wszystkim wszechstronnych umiejętności. … Doceniając dorobek twórczy jubilatki, z uznaniem podkreślamy także Jej działalność charytatywną i pomoc jaką poprzez swoje publikacje niesie dzieciom i młodzieży, ludziom starym, słabym, schorowanym, którzy zagubili się w otaczającej ich rzeczywistości. Za to wszystko serdecznie dziękujemy naszej stowarzyszeniowej Koleżance i życzymy wielu jeszcze lat twórczej aktywności”. Red. Izabella Wlazłowska jest nie tylko członkiem i aktywnym działaczem naszego stowarzyszenia, ale również LO ZLP.