Red. Janusz Malinowski - Młody Dinozaur 2019

Redaktor Janusz Malinowski obchodzący 50-lecie swego debiutu literackiego i dziennikarskiego, został laureatem tytułu „Młody Dinozaur” za rok 2019. Ten niepowtarzalny w kraju laur został mu wręczony 20 lutego 2020 r. Uroczysta gala odbyła się tradycyjnie w tłusty czwartek w kawiarni ART’ CAFE Domu Kultury LSM. Uczestniczyli w niej aktywni zawodowo i będący w stanie spoczynku dziennikarze z Lublina. Było to już 22 tłustoczwartkowe spotkanie dziennikarzy zorganizowane przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Zaszczycili je swoją obecnością: zastępca przewodniczącego Rady Miasta Lublin, a zarazem przewodniczący Rady Programowej Domu Kultury LSM Stanisław Kieroński, współpracujący od lat z lubelskim środowiskiem dziennikarskim prezes Zarządu LSS „Społem” Mieczysław Zapał, dyrektor Domu Kultury LSM Andrzej Zdunek. Obecni byli także redaktorzy naczelni pism społeczno-kulturalnych – dr Bogusław Wróblewski, który podzielił się z dziennikarzami licznymi zeszytami „Akcentu” oraz szef „Awangardy Lubelskiej” Krzysztof Stankiewicz. Podczas spotkania uroczyście wręczono legitymację członkowską młodej dziennikarce Amandzie Endert, która wstąpiła w szeregi SDRP. Przyznanymi po raz pierwszy przez Lubelski Oddział SDRP tytułami AMICUS DIURNARIORUM uhonorowano osoby współpracujące od lat z lubelskim środowiskiem dziennikarskim. Otrzymali je: prezes Zarządu LSS „Społem” Mieczysław Zapał i dyrektor Domu Kultury LSM Andrzej Zdunek.

Laurem „Młodego Dinozaura”, przypomnijmy, Lubelski Oddział SDRP honoruje dziennikarzy, którzy są już na emeryturze, ale wciąż pozostają aktywni zawodowo bądź społecznie. Obecny laureat wykazał się aktywnością na obu płaszczyznach, na co wskazał red. Stanisław Dąbrowski w okolicznościowej laudacji: „Poetycko debiutował 13 grudnia 1969 r. w „Kulturze i Życiu”, dziennikarsko w studenckim Tygodniku „Politechnik” wydawanym przez Politechnikę Warszawską. To doświadczenie otworzyło mu drogę do błyskawicznej kariery dziennikarskiej, którą z wielką pasję i powodzeniem uprawiał aż do przejścia na zasłużoną emeryturę, na której nie rozstaje się z markowym piórem. Pod własnym nazwiskiem oraz pod pseudonimami „Matacz”, „Halifax” popełnił prawie 400 felietonów, kilkadziesiąt reportaży krajowych i zagranicznych oraz setki artykułów publicystycznych, informacji, notatek, opracowań z prasy obcojęzycznej w „Sztandarze Ludu” i innych pismach. Autor tomu opowiadań i dwóch powieści sensacyjnych. założyciel i redaktor naczelny „Tygodnika Chełmskiego”, „Dziennika Lubelskiego” i „Dziennika Wschodniego”, dyrektor, a następnie prezes zarządu wydawnictwa „Edytor Press” - wydawcy „Dziennika Wschodniego”.

W 80. rocznicę obrony Lublina przypomniał mieszkańcom miasta postać jednej z pierwszych ofiar września 1939 r. - Jana Gilasa – woźnego ratusza, który ratując innych, wyniósł z magistratu zrzuconą przez najeźdźcę bombę, czego sam nie przeżył. To z inicjatywy naszego Laureata jedną z przyratuszowych uliczek nazwano imieniem Jana Gilasa”.

Dla laureata zaśpiewali współzałożyciel zespołu BAJM Adrzej Grądkiewicz oraz Ireneusz Włoch. Spotkanie z wdziękiem prowadziła red. Grażyna Hryniewska, biesiadnymi melodiami ubogacił niezawodny Jerzy Jabłonka, a zarejestrował na taśmie Zenon Krawczyk