" STANISŁAW DĄBROWSKI - NAGRODA II STOPNIA"

7 października 2020 r. w pałacu Belwederskim odbyła się uroczysta gala, VIII. edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego. W trakcie gali w Belwederze przedstawiono tegorocznych laureatów w kategorii prac licencjackich, magisterskich oraz publikacji o charakterze naukowym. Finalistów konkursu wyłoniła komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego. Wśród laureatów nagrodzonych prac W kategorii PUBLIKACJA nagrodę II stopnia przyznano Annie Jeziorkowskiej – Polakowskiej i red. Stanisławowi Dąbrowskiemu – sekretarzowi lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - za pracę „Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949”.

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Honorowego Protektora nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju, gratulacje uczestnikom i laureatom konkursu złożył Doradca Prezydenta RP Marek Rymsza.