ODSZEDŁ RED. ADAM TOMANEK

Odszedł Mistrz

Odszedł Mistrz radiowego dziennikarstwa, laureat Złotego Mikrofonu Adam Tomanek. Redaktor Tomanek zmarł 7 kwietnia 2017 roku. W grudniu ur. skończył 88 lat. Jego życiem, jak mówił, było radio, któremu był wierny od szkolnych lat do niemal ostatnich swoich chwil. Dziennikarstwo lubelskie poniosło wielką stratę.

Adam Tomanek urodził się 10 grudnia 1928 r. w Lublinie i całe swoje życie spędził w tym mieście. Tutaj ukończył szkołę podstawową im. Ewarysta Estkowskiego, następnie Gimnazjum i Liceum im. Vetterów oraz Wydział Prawa UMCS. Tutaj też połknął bakcyl radiowca. Już w szkołach Vetterów założył kółko radiowe, przygotowywał audycje i był wyróżniającym się speakerem szkolnego radiowęzła. Stamtąd trafił w 1949 roku programu lokalnego radiowęzła Lubelskiego, gdzie przygotowywał i czytał codzienne dzienniki.

I tak rozpoczęła się długoletnia, dziennikarska przygoda Adama Tomanka z radiem, która twórczo kontynuowana była nawet po Jego przejściu na emeryturę w 1992 r. Całe swe zawodowe życie związał z Rozgłośnią Polskiego Radia w Lublinie. Przez wiele lat kierował jej redakcją informacji, współpracował z redakcjami Polskiego Radia w Warszawie oraz warszawskim Ośrodkiem Telewizyjnym. Jego melodyjny, charakterystyczny głos był znany słuchaczom radia w całym kraju. Redaktor Tomanek dał się poznać nie tylko, jako znakomity dziennikarz informacyjny, o którym mówiono, że jego mikrofon jest wszędobylski, sprawozdawca sportowy, ale także jako mistrz krótkiej formy reportażu radiowego. Za tę twórczość został w 1975 roku uhonorowany Złotym Mikrofonem. Mistrz, jak o nim mówi się w lubelskiej rozgłośni, był wychowawcą wielu pokoleń lubelskich radiowców. Jego dziennikarskie gawędy na corocznych spotkaniach tłustoczwartkowych, organizowanych przez Lubelski Oddział SDRP, przykuwały uwagę ich uczestników, a przekazywana przez Niego corocznie informacja o laureacie tytułu Młodego Dinozaura, publikowana była w Łucku na łamach „Radiańskiej Wołyni”, której był stałym korespondentem.

Adam Tomanek za swoją wieloletnią pracę został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i radiowymi, w tym Krzyżem Komandorskim OOP, Krzyżem Oficerskim OOP, czterokrotnie odznaką, „Za zasługi dla województwa lubelskiego”, złotą odznaką „Zasłużonemu dla Lublina”.

Redaktorze Tomanku, niech Ci Ziemia Lubelska, którą po wielokroć przemierzyłeś z mikrofonem, będzie lekką! Odpoczywaj w pokoju! SDRP LUBLIN

Nie żyje red. Z Kazimierczuk

Nie żyje red. Z Kazimierczuk W niedzielę, 2 października 2016 r. zmarł redaktor Zdzisław Kazimierczuk – znakomity reportażysta, wydawca prasy i książek, wychowawca wielu pokoleń dziennikarzy. Miał 83 lata. Uroczystości pogrzebowe Redaktora rozpoczną się w środę, 5 bm. w katedrze zamojskiej o godz. 10.00.

Zdzisław Kazimierczuk urodził się w 1933 r. w Łachowcach w powiecie tomaszowskim. Swą przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w 1962 r. w redakcji „Sztandaru Ludu. W kilkanaście lat później objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego nowo powstałego „Tygodnika Zamojskiego”, a następnie redaktora naczelnego. Tym poczytnym pismem kierował do 1990 r.

Kolejne lata swej zawodowej aktywności spędził na Zamojszczyźnie, współtworząc i redagując inne pisma, jak „Kronikę Tygodnia”, „Kronikę Zamojską”, „Przegląd Kresowy”. W połowie lat 90. założył oficynę wydawniczą „Kresy”, która była wydawcą „Magazynu Kresowego”, a także kilku książek, w tym informatora „Kto jest kim na Zamojszczyźnie”. Red. Kazimierczuk specjalizował się w reportażu społecznym. Plonem tych zainteresowań był zbiór reportaży „Pożegnanie taboru”.

Redaktorze, odpoczywaj w spokoju

Nie żyje red. KAZIMIERZ PAWEŁEK

3 grudnia 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł redaktor Kazimierz Pawełek, wieloletni redaktor naczelny „Kuriera Lubelskiego”, senator RP, wiceprzewodniczący Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Kazimierz Pawełek urodził się 21 lutego 1936 r. w Bochni; był absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego warszawskiej SGPiS. Przez całe swe życie zawodowe był związany z dziennikarstwem. W latach 1953 – 54 pracował w krakowskim „Dzienniku Polskim”, a o od 1971 roku w redakcjach lubelskich. Najpierw w międzyzakładowym „Głosie Budowlanych”, gdzie m.in. był sekretarzem redakcji, a następnie w „Kurierze lubelskim”, którego redaktorem naczelnym został w 1992 r. Ze stanowiska tego w 2001 r. odszedł na emeryturę. Pasją Zmarłego było nie tylko dziennikarstwo, ale także satyra. Dawał jej wyraz w noworocznych szopkach publikowanych na lamach „Kuriera Lubelskiego”, czy też tekstach dla lubelskich kabaretów „Czart” i „Mikstura” oraz warszawskich „Ajencja i „Pod Egidą”.

Kazimierz Pawełek na początku obecnego stulecia jak bezpartyjny został senatorem RP z list SLD. Przez jedną kadencję działał w senackich komisjach Emigracji i Polaków za Granicą oraz Kultury i Środków Przekazu. W Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP w 2008 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Lubelskiego Oddziału, przyczyniając się do zaktywizowania jego działalności.

Red Pawełek wydał kilka książek, w tym tom swoich utworów satyrycznych „Jestem za, a nawet przeciw”, „Dziennikarska ruletka”, „Gry i gierki”, monografię lubelskich kabaretów „Mikstura dla Czarta”. Kazimierz Pawełek za swą prace otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, był laureatem przyznawanego przez Lubelski Oddział SDRP tytułu „Młody Dinozaur”.

Redaktorze Pawełku, niech Ci Ziemia Lubelska będzie lekką! Kaziu, będzie nam Ciebie brakowało!

Nie żyje red. Andrzej Maria Albigowski

15 marca 2016 r. zmarł jeden z nestorów lubelskiego dziennikarstwa red. Andrzej Maria Albigowski. Za dwa tygodnie ukończyłby 82 lata. Przed miesiącem obchodził jubileusz 60-lecia pracy zawodowej. Andrzej Albigowski urodził się w 1934 roku w Albigowej k. Łańcuta. Po ukończeniu studiów polonistycznych na wydziale filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powrócił w rodzinne strony, gdzie podjął pracę w zawodzie dziennikarskim. Swą dziennikarską przygodę rozpoczął w 1956 roku, w rzeszowskim oddziale „Słowa Powszechnego”. Publikował też w „Nowinach Rzeszowskich” i miesięczniku „Widnokręgi”, a także w „Zorzy Świątecznej”. Współpracował z „Wrocławskim Tygodnikiem Katolików”; w 1958 r. był sekretarzem rzeszowskiej mutacji WTK, a następnie tygodnika „Nowy Nurt” – pism wydawanych przez PAX.

W rok później przeniósł się do Łukowa w Lubelskiem, gdzie pracował w Inspektoracie Oświaty i Powiatowym Domu Kultury. Wkrótce nawiązał współpracę z redakcjami „Sztandaru Ludu” i „Kuriera Lubelskiego” oraz dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Kamena”. Po kilku latach został zatrudniony w redakcji „Sztandaru Ludu”, z którego w 1988 roku przeszedł do „Chłopskiej Drogi”. W latach 1973 – 1989 opublikował m.in. cykl artykułów nt wiosek dziecięcych SOS; aktywnie uczestniczył w realizacji dwóch pierwszych tego typu placówek w Biłgoraju i w Kraśniku.

Po przejściu na emeryturę nie rozstał się z piórem. Współpracował z „Dziennikiem Wschodnim”, „Tygodnikiem Zamojskim”, „Gazetą Puławską”; w roku 2000 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Welcome to Lublin”. Był twórcą i redaktorem „Łowca Lubelskiego” – kwartalnika Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lublinie. Opublikował dwie książki i kilkadziesiąt artykułów na tematy związane z kulturą łowiecką. Ukazały się one w „Łowcu Polskim”, „Łowcu Lubelskim” i w „Myśliwcu Kresowym” w Zamościu.

W roku 2005 otrzymał tytuł „Młodego Dinozaura” przyznawany przez Lubelski Oddział SDRP. Red. A. Albigowski od początków swej aktywności zawodowej związany był z dziennikarskimi stowarzyszeniami: SDP i SDRP. Ostatnio wchodził w skład Komisji Rewizyjnej LO SDRP.

Andrzeju, bardzo nam będzie Ciebie brakowało! Koleżanki i Koledzy z LO SDRP

WIĘCEJ