ODSZEDŁ RED. BOGDAN PIASECKI

Odszedł Mistrz W sobotę, 6 grudnia 2014 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł redaktor Bogdan Piasecki – wieloletni dziennikarz Polskiego Radia S.A. w Lublinie. Miał 71 lat.  Pogrzeb Zmarłego Redaktora odbędzie się w najbliższy czwartek, 11 grudnia br., na cmentarzu na Majdanku. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 w tamtejszej kaplicy.
Bogdan Piasecki urodził się 12 sierpnia 1943 r. w Wólce Abramowickiej k. Lubina. Był absolwentem geografii na UMCS. Swoje życie zawodowe związał z Rozgłośnią Polskiego Radia w Lublinie, gdzie jako dziennikarz pracował m.in. w redakcjach oświatowej i informacji. Na początku lat 90. Został jej kierownikiem.  Z czasem z redakcji informacji przeszedł do muzycznej. Był redaktorem muzycznym Polskiego Radia Lublin. Muzyka była największą pasją jego życia. Szczególnie bliska była muzyka rozrywkowa lat 70. minionego stulecia, w tym zwłaszcza włoska.  W prywatnych zbiorach miał imponującą kolekcję płyt i wydawnictw muzycznych, którymi dzielił się ze słuchaczami na antenie Polskiego Radia Lublin. W pamięci rzesz radiosłuchaczy zapisał się jako Prezes Klubu Starej Płyty.
W 2004 r. przeszedł na emeryturę. Był członkiem dziennikarskich stowarzyszeń – SDP,  SD PRL i SD

Nie żyje red. FRANCISZEK MALINOWSKI

2 stycznia 2014 roku po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Franciszek Malinowski – znany lubelski dziennikarz, redaktor, członek dziennikarskich stowarzyszeń. Miał 82 lata.

Franciszek Malinowski urodził się 23 maja 1931 r. we Wronkach, szkołę średnią ukończył w Siedlcach; studiował polonistykę w KUL i w Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w 1955 r. tytuł magistra. Pracę zawodową podjął w 1954 roku. Najpierw w Polskim Radio w Warszawie, a od listopada 1956 do marca 1964 r. w Rozgłośni PR w Lublinie.

Red. Fr. Malinowskiego pamiętamy przede wszystkim, jako dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej. Pracy w niej poświęcił najwięcej lat swego życia zawodowego. Od kwietnia 1964 do sierpnia 1980 kierował lubelskim oddziałem PAP, nadając liczne korespondencje z Lubelszczyzny do serwisów PAP. Lubelski Oddział pod jego kierownictwem należał do najlepszych wśród terenowych placówek PAP w kraju.

 Latem 1980 r. został korespondentem zagranicznym PAP w Austrii. Przez osiem lat kierował tą placówką, przesyłając do serwisów PAP korespondencje dotyczące nie tylko najważniejszych wydarzeń politycznych nad modrym Dunajem, ale także życia austriackiej Polonii. W sierpniu 1988r. objął stanowisko redaktora naczelnego Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, a po powstaniu Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego został jego pierwszym redaktorem naczelnym i dyrektorem.  W lipcu 1991 r. po przyjęciu dymisji przeszedł  na emeryturę. Przejście w stan spoczynku nie oznaczało rozstania z piórem. W licznych publikacjach podejmował zagadnienia polonijne oraz dotyczące relacji polsko-austriackich. Od chwili powstania kwartalnika  "Forum Polonijne" w 1995 r. był zastępcą red. naczelnego, a następnie jego redaktorem naczelnym. Aktywnie działał w Towarzystwie Polska- Austria, będąc m.in. wiceprezesem ZG oraz wiceprezesem lubelskiego oddziału. Franciszek Malinowski był laureatem wojewódzkich i krajowych nagród dziennikarskich. Uhonorowany został odznaczeniami zawodowymi i państwowymi  w tym Krzyżami  Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Redaktorze Malinowski, lubelska społeczność dziennikarska żegna Cię z wielkim smutkiem. Będzie nam brakowało Twojego uśmiechu, życzliwości, wyważonej opinii. Niech Ci Ziemia Lubelska, dla której oddałeś najaktywniejsze lata swej pracy, będzie lekką. Redaktorze Franciszku Malinowski, odpoczywaj w pokoju.

Nie żyje red. ADAM KLACZYŃSKI

Nie żyje red. ADAM KLACZYŃSKI 2 maja 2013 r. zmarł nagle, w wieku 65 lat, nasz kolega Adam Klaczyński Z wykształcenia prawnik, od zawsze dziennikarz, błyskotliwy i z dużym poczuciem humoru. Ogromnie życzliwy ludziom, umiejący cierpliwie słuchać każdego rozmówcy Pracował w wielu redakcjach, wszędzie zyskując opinię bardzo zdolnego i rzetelnego dziennikarza. Między innymi w codziennej prasie lubelskiej, zamojskiej i siedleckiej. W Polskiej Agencji Prasowej, gdzie, jak wspominają koledzy, do dziś nikomu nie udało się pobić jego rekordu w przekazywaniu informacji. W dwutygodniku Związkowiec i tygodniku Łączność. Wreszcie, w ostatnim czasie w magazynie Eurogospodarka, w którym publikował świetne reportaże o bezdomności. Jedną z pasji Adama był sport, więc i ten temat chętnie podejmował w swoich artykułach. Sam, z powodzeniem, próbował sił w amatorskich biegach maratońskich. Adam nie miał łatwego życia. Borykał się z różnymi trudnościami osobistymi, ·z którymi nie zawsze dawał sobie radę, a mimo to zachowywał pogodę ducha. Dla wszystkich, którzy go znali i cenili, jego odejście to duża, niepowetowana strata

Nie żyje redaktor WOJCIECH KLUSEK

Nie żyje redaktor Wojciech Klusek. 3 września 2012 r., po kilkuletniej, heroicznej walce z nieuleczalną chorobą, odszedł ten, co zawsze potrafił – jak pisał C.K. Norwid – „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Miał dopiero 61 lat. Wojtek dziennikarskie, pierwsze kroki stawiał w środowisku akademickim Lublina. Zawodowe szlify zdobył w Redakcji Kuriera Lubelskiego”, z którą był związany przez ponad 30 lat. Współpracował też z bliskimi mu ogólnopolskimi pismami młodzieżowymi, jak „ITD.” i „Sztandarem Młodych”. Specjalizował się w dobrze mu znanej problematyce szkolnictwa wyższego. Ale nie ograniczał się tylko do tej, wymagającej taktu, a nie rzadko i ekwilibrystyki językowej, tematyki. Z równie dużym temperamentem pisał o sprawach gospodarczych czy społeczno-politycznych.  W opisie tych ostatnich zdawała się przyświecać mu myśl C.K. Norwida: „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, a Prawdom kazać, by za drzwiami stały”.  Do podejmowanych tematów potrafił dobrać adekwatne słowo i zachować właściwą miarę. Dotyczyło to zarówno spraw poważnych, jak też lżejszych z zakresu show biznesu czy kulinariów.
Pracę zawodową łączył z badaniami nad historią prasy.  Wyrazem tego było uczestnictwo w seminarium doktoranckim z zakresu prasoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim, a także publikacje z tego zakresu w profesjonalnych pismach, jak „Zeszytach Prasoznawczych” UJ czy „Materiałach Pomocniczych do Najnowszej Historii Dziennikarstwa” UW. Swą wiedzą zawodową i doświadczeniem dzielił się ze słuchaczami Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M Wańkowicza w Lublinie, w której prowadził zajęcia. W. Klusek był współautorem okolicznościowej publikacji książkowej „To się nadaje do Kuriera”.

Wojtek od początku swego rendez vous z dziennikarstwem stawiał przed sobą wysokie wymagania i starał się im sprostać. Doceniali to jego czytelnicy, przyznając mu nagrody i wyróżnienia. W 1975 r., a więc na początku swej kariery zawodowej, otrzymał „Laur Czerwonej Róży” dla najlepszego dziennikarza studenckiego w kraju. W cztery lata później Lubelski Oddział SDP uhonorował go „Nagrodą Młodych”.  W 2009 roku kapituła Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Lublinie przyznała mu tytuł „Młodego Dinozaura”.   Walczył już wówczas z ciężką chorobą.  Nie odebrał go osobiście, ale skierował do nas – dziennikarzy – okolicznościowy adres, w którym wyraził wielką radość z tego lauru, a jednocześnie zasugerował, że on wieńczy jego aktywność zawodową.  Nie wierzyliśmy!  Z czasem znów zebrał siły i chwycił za pióro.  To dawało nadzieję.

Wojtku, pozostajesz z nami, jako ten, który potrafił „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Koledzy z SDRP w Lublinie

WIĘCEJ