Kontakt - Informacja

Jest to nowy adres naszego Oddziału, a także siedziba.  Korespondencję listową proszę kierować na ten właśnie adres

 

 

.SDRP Lublin,
.Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział w Lublinie,
 ul. Konrada Wallenroda 4a,
20 – 607 Lublin  /Dom Kultury LSM/
 Jest to nowy adres naszego  Oddziału,
 a także siedziba.   Korespondencję 
 listową proszę kierować na ten właśnie 
 adres. 

.PRZEWODNICZĄCY

.Stanisław Wojnarowicz
.Tel: 608 088 681

.Maria Balicka
.e-mail:maria.balicka@o2.pl

 

Miejsce siedziby.

 

Galeria

 

Galeria

 

Galeria

 

Gleria