Nowe władze SDRP

Obradujący 15 marca 2017 r. w Warszawie IX Zjazd Delegatów SDRP wybrał nowe władze naszego Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Naczelny Sąd Dziennikarski. W obradach uczestniczyło 56 spośród wybranych na Zjazd 60 delegatów.    
Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie Jerzy Domański, a jego zastępcą, także ponownie, szef Oddziału Krakowskiego SDRP Sławomir Pietrzyk. Stanowisko Sekretarza Generalnego ZG SDRP powierzono ponownie Andrzejowi Maślankiewiczowi, skarbnikiem został Jerzy Byra, zaś Tomasz Miłkowski sekretarzem ds. międzynarodowych. 
W skład Zarządu Głównego, obok członków 7 osobowego Prezydium, wchodzą przewodniczący oddziałów.
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej została Bronisława Kufel – Włodek; przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego został Wojciech Grabowski. Naszej koleżance red. Kazimierze Błażewicz-Izdebskiej powierzono funkcję sekretarza NSD. Gratulujemy!

 

 

 

 

 

         

SDRP LUBLIN