JUBILEUSZ

Redaktor Andrzej Albigowski.

Redaktor Andrzej Maria Józef Albigowski obchodzi 55-lecie pracy dziennikarskiej oraz przynależności do dziennikarskich stowarzyszeń: SDP i SDRP. Z tej okazji życzenia dalszej twórczej aktywności i dobrego zdrowia złożył dostojnemu Jubilatowi Zarząd Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Jubilat na pamiątkę otrzymał album „ Miedzy Wisłą a Bugiem. Skarby przyrody i kultury” z dedykacją, skreśloną piórem wiceprezesa zarządu red. Kazimierza Pawełka, w której m.in. czytamy:
„Andrzejowi Albigowskiemu z Albigowej - najlepszemu dziennikarzowi wśród myśliwych i myśliwemu wśród dziennikarzy - z okazji 55 - lecia polowań na newsy w redakcji oraz na łanie i klempy w lesie koleżanki i koledzy ślą życzenia dalszych 50 lat lub więcej udanych polowań...”
Jubileuszowe spotkanie w dziennikarskim gronie odbyło się w ostatnią sobotę września 2011 r. w gościnnym domu i ogrodach wieloletniej dziennikarki Moniki z domu Siemion i Stanisława Dudków w Dysie k. Lublina.
Red. Andrzej Albigowski, absolwent filologii polskiej w KUL, w 1956 roku rozpoczął pracę w oddziale rzeszowskim „Słowa Powszechnego”. Dziennikarstwo, jak twierdzi było jego marzeniem od lat młodzieńczych. Pierwsze jego publikacje ukazały się w „Nowinach Rzeszowskich” i 56 w „Słowie Powszechnym” oraz „Zorzy Świątecznej”. W 1957 roku nawiązał współpracę z „Wrocławskim -Tygodnikiem Katolików”. Był sekretarzem rzeszowskiej mutacji „WTK” oraz powstałego na jej bazie tygodnika „Nowy Nurt” ukazującego się w Rzeszowie.
W roku 1959, po przeniesieniu się do Łukowa (woj. lubelskie), pracował w Wydziale Kultury PPRN i w Powiatowym Domu Kultury. Pracując w/w placówkach, podjął inicjatywę uporządkowania pamiątek po Henryku Sienkiewiczu – rekonstrukcji kopca w Okrzei i odbudowy dworku w Woli Okrzejskiej, w którym urodził się pisarz. Jednocześnie nawiązał współpracę ze „Sztandarem Ludu” jako korespondent z Podlasia. Od roku 1963 został etatowym dziennikarzem oddziałów tej redakcji w Międzyrzecu i Łukowie, a od 1968 roku w Zamościu. Współpracował z „Kurierem Lubelskim”, „Kameną” i „Ziemią Lubelską” oraz Radiem Lublin. Z tego okresu pochodzi kilka jego reportaży wyróżnionych w krajowych konkursach, m.in. zamieszczone w zbiorze „Ku słońcu” opowiadanie turystyczne oraz wyróżniony w konkursie na reportaż Linii Hutniczo Siarkowej „Na początku była nadzieja”. Podczas pracy w Zamościu był współorganizatorem Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju i inicjatorem budowy podobnej placówki opieki dla dzieci w Kraśniku. W prasie regionalnej i centralnej opublikował kilkadziesiąt publikacji na temat idei i zasad działania wiosek SOS w kraju i na świecie. W uznaniu zasług dla tych placówek został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej, 1 otrzymał też z rąk Hermanna Gmeinera – twórcy ich idei – medal jego imienia.
W 1988 roku, po przepracowaniu 25 lat w „Sztandarze Ludu”, przeszedł do pracy w tygodniku „Chłopska Droga”; jednocześnie współpracował z „Dziennikiem Wschodnim”, a przede wszystkim z jego dodatkiem „Agrobiznes” i „Gazetą Puławską”, a także z oddziałem lubelskim TVP, przygotowując audycje rolne i komentarze na temat sytuacji, produkcji i przetwórstwa rolnego.
Po przejściu w stan spoczynku, zajął się popularyzacją kultury i literatury łowieckiej. W prasie lokalnej ukazało się kilkadziesiąt -publikacji jego autorstwa na temat tradycji i zasad łowiectwa. Podjął się, jako redaktor prowadzący, redagowania -kwartalnika „Łowiec Lubelski”. A Albigowski jest autorem książki „Łowiectwo na Lubelszczyźnie”(1993), monografii „Klubu Myśliwych Dziennikarzy” Koła Łowieckiego nr 74 „Kaczuszka” pt. „Poleską knieją oczarowani”(2002) oraz „Z piórem i strzelbą w sobiborskiej kniei”(1997). Współpracował z czasopismami łowieckimi „Łowiec Polski” w Warszawie, „Łowiec Lubelski” w Lublinie i „Myśliwiec Kresowy” w Zamościu, a także pismami popularnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi. Wiosną 2011 roku został zaproszony do wygłoszenia odczytów o tematyce łowieckiej na „Intelektualiach myśliwskich” w Kozłówce i II Kongresie Kultury Łowieckiej w Niepołomicach. Jest współorganizatorem lubelskiego wojewódzkiego Oddziału Klubu Kolekcjonerów i Kultury Łowieckiej. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybrany został prezesem Zarządu tego Klubu.
Za zaangażowanie w popularyzację spraw łowiectwa otrzymał najwyższe odznaczenia Polskiego Związku Łowieckiego - „Złom” i „ Medal św. Huberta”.
W 2006 roku, z okazji 50-lecia pracy dziennikarskiej otrzymał wyróżnienie lubelskiego oddziału SDRP „tytuł „ Młodego dinozaura”.

Red. Andrzej Albigowski jest członkiem Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.


SPOTKANIA 

 

7 października 2010 r w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Leszka Siemiona. Nagła śmierć (luty 1981 r.) uniemożliwiła mu dokończenie powieści „Cztery pokolenia”. Tę książkę przygotowała do druku i wydała córka autora, dziennikarka Monika Siemion-Dudek.

W spotkaniu w DK LSM wzięli udział koledzy po piórze i znajomi Leszka Siemiona, a także kustosz Muzeum Auschwitz-Birkenau, Jadwiga Dąbrowska. Przedstawiła ona bogaty życiorys Mikołaja Siemiona, legionisty, nauczyciela szkoły w Krzczonowie i więźnia Auschwitz.***
Książka „Cztery pokolenia” ukazała się 30 lat od śmierci Leszka Siemiona.

 


SDRP LUBLIN