Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Lublinie powstał wkrótce po zjeździe założycielskim Stowarzyszenia w 1982 r. Obecnie zrzesza kilkudziesięciu dziennikarzy czynnych zawodowo oraz w stanie spoczynku.


Władze Lubelskiego Oddziału bieżącej kadencji (od 10.09.2012 r.):


Maria Balicka - skarbnik                 tel. 691 770 020
Alicja Chwałczyk – wiceprzewodnicząca    tel. 604 344 357
Monika Siemion – Dudek – wiceprzewodnicząca  tel. 81 756 3540
Zbigniew Miazga – sekretarz      tel. 609 842 301
Stanisław Wojnarowicz  - przewodniczący    tel. 608 088 681
Komisja Rewizyjna
Witold Miszczak – przewodniczący  tel. 602 570 362
Andrzej Albigowski, Kazimierz Pawełek – członkowie
Rzecznik Dyscyplinarny
Izabella Wlazłowska  tel. 602 754 831

SDRP LUBLIN