LEKSYKON DZIENNIKARZY

LEKSYKON DZIENNIKARZY TRAFIŁ NA RYNEK

DZIENNIKARSKI LEKSYKON W KSIĘGARNIACH

KULTUROMANIAK E.LECLERC Centrum Handlowe Tomasza Zana,

Księgarnia Naukowo-Techniczna TALES, ul. Krakowskie Przedmieście 39 - Lublin

ŚWIDNIK - Księgarnia LIBRO ul. Niepodległości 11

LUBLIN: Księgarnia WBP im. H Łopacińskiego ul. Narutowicza 4

Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” trafił na rynek. Jego oficjalna prezentacja odbyła się 1 października 2015 r. w wypełnionej niemal do ostatniego miejsca sali widowiskowej Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni mieszkaniowej. Uczestniczyli w niej licznie dziennikarze, zwłaszcza ci, których biogramy znalazły się w tej publikacji, oraz wielka rzesza sympatyków prasy, radia i telewizji.

Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka reprezentował jego zastępca wiceprezydent Krzysztof Komorski. Obecni byli również dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego Bogdan Kawałko i prezes LSM Jan Gąbka. Środowisko naukowe Lublina było reprezentowane przez prodziekan Wydziału Politologii UMCS kierownika Zakładu Dziennikarstwa tej uczelni prof. dr hab. Iwonę Hofman oraz dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL prof. dr hab. Karola Klauzę. Obecni byli także przedstawiciele sponsorów tej pionierskiej publikacji dyrektor naczelny SPSK nr 4 w Lublinie dr n. med. Marian Przylepa i prezes LSS Społem w Lublinie Mieczysław Zapał; MPK Lublin reprezentowała rzecznik prasowa Weronika Opasiak.

W naszej dziennikarskiej gali uczestniczył sekretarz generalny ZG SDRP red. Andrzej Maślankiewicz oraz przewodniczący LO SDP Jacek Przesmycki.

Z Leksykonem w Chełmie

20 października br. z „Leksykonem dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” odwiedziliśmy Chełm. Była to pierwsza prezentacja tego pionierskiego w naszym regionie wydawnictwa poza Lublinem.

Spotkanie odbyło się w nowoczesnym i funkcjonalnym gmachu Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Jego gospodarzem była reprezentująca bibliotekę Anna Pietuch.

Inicjatorem opracowania Leksykonu i jego wydawcą, przypomnijmy, jest Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, zaś autorem lubelski dziennikarz i medioznawca, laureat Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD 2014 ustanowionego przez trzy wyższe uczelnie Lublina – KUL, UMCS i WSPA – red. Alojzy Leszek Gzella. I on to przyjął na siebie ciężar spotkania.

Red. Al. Leszek Gzella opowiedział o wieloletniej pracy nad słownikiem dziennikarzy woj. lubelskiego oraz o jego zawartości. Leksykon, jak zauważył, zawiera ponad tysiąc nazwisk osób pracujących oraz publikujących w środkach masowego przekazu woj. lubelskiego - prasa, radio, TV - w latach 1944 – 2014, w tym kilkadziesiąt związanych z Chełmem i Ziemią Chełmską. Uwzględnia on sylwetki pionierów odradzającego się po II wojnie światowej w Lublinie polskiego dziennikarstwa, a przede wszystkim dziennikarzy i redaktorów związanych z lubelskim regionem przez wiele lat pracy twórczej i życia. Ujęto w nim również osoby publikujące w wydawnictwach tzw. drugiego obiegu w latach osiemdziesiątych minionego stulecia oraz w kościelnych.

Autor słownika zauważył, że Leksykon, nie ujmuje, niestety, wszystkich dziennikarzy minionych 70 lat pracujących w środkach masowego przekazu w woj. lubelskim, a biogramy wielu nie wykraczają poza skąpe notki biograficzne. Doprecyzował jednocześnie, że redakcja słownika, mimo podejmowanych wysiłków, nie miała na to wpływu.

Chełmski literat i publicysta Jan Longin Okoń podkreślił znaczenie Leksykonu dla dokumentacji dziejów prasy w woj. lubelskim.

Stanisław Koszewski spointował spotkanie pisanymi w jego trakcie fraszkami.

WIĘCEJ

Z Leksykonem w Chełmie