ZBIGNIEW MIAZGA

Dinozaur 2016 Dinozaur 2016 Młody Dinozaur 2016 23 lutego 2017 r. w Lublinie przyznano laur „Młodego Dinozaura” za rok 2016. Uhonorowano nim red. Zbigniewa Miazgę - wieloletniego dziennikarza „Sztandaru Ludu” i „Dziennika Wschodniego”, publicystę, reportażystę, podróżnika, aktywnego działacza organizacji dziennikarskich. Tytuł „Młodego Dinozaura” został nadany przez LO SDRP już po raz 18. W laudacji, uzasadniającej przyznanie przez Kapitułę Lubelskiego Oddziału SDRP red. Z.Miazdze tytułu „Młodego Dinozaura”, red. Janusz Świąder przypomniał bogaty dorobek zawodowy Laureata, mówiąc m.in.: Pracę zawodową podjął w 1968 roku w redakcji „Sztandaru Ludu”, najpierw oddziale terenowym w Chełmie, a następnie w Lublinie. Do 2000 roku pracował w tej samej redakcji, również po zmianie tytułu na „Dziennik Wschodni”, kierował działem kultury oraz pełnił funkcje redaktorskie. Z tego też okresu pochodzą jego reportaże nagradzane na ogólnopolskich i regionalnych konkursach. Publikacje te poświęcone były ważnym wydarzeniom z przeszłości i współczesności Lubelszczyzny, nietuzinkowym mieszkańcom, pokazywały ludzką krzywdę. Znalazły się one m.in. w autorskim tomie „Tam, gdzie diabeł pilnuje okowity” (Krajowa Agencja Wydawnicza 1986), a także w zbiorowej książce: „Górnicze przedwiośnie – Pół kilometra w głąb ziemi” (Wydawnictwo Lubelskie, 1976). Na uwagę zasługuje też pamiętnik – dokument lubelskiego „naturszczyka” Henryka Mularskiego pt. „Dzielnica cudów”, którego literackiego opracowania dokonał właśnie Zbigniew Miazga. Plonem jego reporterskiej pracy jest też zbiór 12 dokumentalnych relacji pod tytułem „Życie codzienne w Lublinie 1944”. Natomiast w ubiegłym roku ukazał się tom jego morskich reportaży ” Portowe opowieści”, będący pokłosiem ośmiu pełnomorskich rejsów. Zbigniew Miazga współredagował też ogólnopolski miesięcznik małego i średniego biznesu „Super Kontakty”, redagował branżowy miesięcznik „Piekarz Polski”. Jest sekretarzem redakcji miesięcznika społecznego „Awangarda Lubelska”, na jego łamach pisze o sprawach nauki, kultury, biznesu i turystyki. Nasz laureat brał czynny udział w pracach towarzystw kulturalnych i regionalnych, szczególnie Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego i Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego, zajmując się popularyzacją ich dorobku. Natomiast jako członek Klubu Rotary Lublin-Centrum uczestniczy w inicjatywach społecznych i charytatywnych podejmowanych przez ten klub, jak m.in. współfinansowanie istniejącej w Lublinie szkoły muzycznej dla dzieci specjalnej troski oraz organizowanie polsko-ukraińskiego centrum przeszczepu szpiku kostnego, we współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie. Zbigniew Miazga od wielu lat jest aktywnym członkiem organizacji dziennikarskich: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a następnie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnił przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego lubelskiego oddziału SD RP (wcześniej – wiceprzewodniczącego). Zasiadał we władzach naczelnych tej twórczo-zawodowej organizacji dziennikarskiej. Był jednym z pomysłodawców przygotowania „Słownika dziennikarzy lubelskich”, będącego równocześnie historią prasy lubelskiej od lat powojennych do czasów nam współczesnych. Laur „Młodego Dinozaura” jest przyznawany przez Kapitułę Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP osobom o zaawansowanym stażu dziennikarskim, które, mimo upływu wieku, pozostają aktywne zawodowo bądź społecznie. Tytułem „Młodego Dinozaura” zostali uhonorowani dotychczas dobrze znani w regionie lubelskim i w kraju mistrzowie mikrofonu i pióra, jak red. red.: Adam Tomanek, Krystyna Kotowicz, Anna Mańkowska, Alicja i Tadeusz Chwałczykowie, Ewa Dziedzic, Tadeusz Tłuczkiewicz, Henryk Kwiatkowski, Franciszek Malinowski, Andrzej Albigowski, Wojciech Klusek, Kazimierz Pawełek, Janusz Świąder, Grażyna Hryniewska, Kazimiera Błażewicz – Izdebska, Witold Miszczak, Monika Siemion - Dudek. Laur „Młodego Dinozaura” za rok 2016 został wręczony, tradycyjnie już w Tłusty Czwartek, 23 lutego 2017 r., podczas spotkania dziennikarzy środowiska lubelskiego, które kolejny raz odbyło się w ART. CAFE’ Domu Kultury LSM. To było już XIX tłustoczwartkowe spotkanie, organizowane przez Lubelski Oddział SDRP. Spotkanie ubogaciła śpiewem utalentowana muzycznie gimnazjalistka Martyna Leszcz, a utrwalił na taśmie, jak zwykle niezawodny, Zenon Krawczyk. .