35 lat pracy twórczej Izabelli Wlazłowskiej

 

            Środowisko literackie Lublina 9 maja 2012 r obchodziło jubileusz 80-lecia zorganizowanej działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w Trybunale Koronnym na Starym Mieście. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich: wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc, członek zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski, wiceprezydent Lublina Włodzimierz Wysocki.

            Zrzeszeni w lubelskich oddziałach Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich twórcy otrzymali liczne odznaczenia i wyróżnienia. Okolicznościowe adresy do Jubilatów, a zarazem kolegów po piórze, skierowali dziennikarze z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

            Wśród Jubilatów była nasza koleżanka Izabella Wlazłowska, która jest nie tylko dziennikarzem, ale także literatem. Obchody 80-lecia życia literackiego w Lublinie zbiegły się z 35-leciem Jej pracy dziennikarskiej.

            Red. I. Wlazłowska znalazła się wśród wyróżnionych ludzi pióra. Z okazji Jej dziennikarskiego Jubileuszu otrzymała List Gratulacyjny od Przewodniczącego Zarządu Głównego SDRP red. Jerzego Domańskiego oraz od kolegów z Lubelskiego Oddziału.

            Red. I. Wlazłowska, przypomnijmy, rozpoczęła swoja przygodę dziennikarską 1 marca 1977 r. w zamojskim tygodniku „Wspólna Praca”. Przez wiele lat była etatową dziennikarką „Tygodnika Zamojskiego”. Następnie pracowała w redakcjach lubelskich dzienników i tygodników, współpracowała -z warszawskimi redakcjami „Prawa i Życia”, „Przeglądu Tygodniowego”

Uprawiany przez nią reportaż, zwłaszcza interwencyjny i sądowy, przyniósł jej miano reportera dochodzeniowo-śledczego.

            Publikacje książkowe, w tym o najdłużej urzędującym rektorze UMCS Grzegorzu Leopoldzie Seidlerze, dały Jej przepustkę do Związku Literatów Polskich.

 

         

POSDRP LUBLIN ANIA