Odpowiedzialność mediów za kreowanie rzeczywistości


Sytuacja gospodarcza w regionie i w kraju oraz relacje między biznesem a mediami były tematem spotkania zatytułowanego „Biznes a media 2013”, jakie się odbyło 13 kwietnia br. w Siedlisku Folkloru „Marzanna” w Niedrzwicy Kościelnej kolo Lublina. W spotkaniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników Globtroter oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorcy oraz dziennikarze.
Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie dr Jacek Sobczak przedstawił efekty absorpcji środków unijnych w województwie. Podkreślił, że ich wykorzystanie przyczyniło się do radykalnej zmiany oblicza tego zapóźnionego gospodarczo regionu. Wielomilionowe środki, jak zauważył J. Sobczak, trafiły do samorządów wszystkich szczebli, 41 indywidualnych podmiotów gospodarczych, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku, wyższych uczelni, i In. Do najbardziej reprezentatywnych inwestycji zrealizowanych z udziałem środków unijnych zaliczył m.in. lubelski port lotniczy w Świdniku, nowe obiekty badawczo-dydaktyczne UMCS, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Park technologiczny, innowacyjną klinikę operacji zaćmy, budowę drogi ekspresowej Lublin – Piaski, kilometry dróg lokalnych.  Wartość inwestycji kubaturowych wyższych uczelni przekroczyła 1 mld zł, a budowa portu lotniczego sięga blisko 0,5 mld zł.
Województwo, jak zaznaczył J. Sobczak, przygotowuje się do absorpcji kolejnych środków unijnych w latach 2014 – 2020. Efektem ich wykorzystania ma być m.in. 50-kilometriowy odcinek drogi nr 747 w Kamieniu i most przez Wisłę wartości ok. 800 ml zł., kompleks obiektów samorządowo-kulturalnych przy ul. Grottgera w Lublinie, sieć dróg regionalnych w obrębie dawnego COP-u realizowana z udziałem woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Przewodniczący zarządu Lubelskiego Oddziału SDRP Stanisław Wojnarowicz przedstawił relacje między biznesem a mediami na różnych płaszczyznach.   Wskazał nie tylko na pojawiające się napięcia w relacjach między obu sferami, pokutujące mity i wzajemne uprzedzenia, ale nade wszystko na możliwe płaszczyzny współpracy.   W konkluzji zauważył, że biznes i media w zglobalizowanym świecie są na siebie skazani i powinni wypracować racjonalny sposób współżycia.
Samorządowcy i przedsiębiorcy wskazywali na dużą rolę mediów w kreowaniu i w opisie rzeczywistości.  Apelowali o zaprzestanie przez nie pogoni za tanią sensacyjnością na rzecz pogłębionej, zobiektywizowanej publicystyki, odpowiedzialności.  Nikt i nic nie powinno zwalniać mediów z odpowiedzialności w sposobie kreowania rzeczywistości, podkreślali.
Uczestnicy spotkania wskazali na potrzebę zmiany ustaw o samorządzie, zamówieniach publicznych, zmianę w mediach wizerunku samorządowca i urzędnika, ochronę miejsc pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorcach.  W tym kontekście prezes Wydawnictwa Polihymnia zauważył, że jedno miejsce pracy w produkcji generuje trzy dodatkowe w jej otoczeniu. 
Zabierający głos z niepokojem mówili o irracjonalności niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych.  Wskazali np. na wyniszczające indywidualną przedsiębiorczość ekrany wzdłuż budowanej ekspresowej drogi d z Lublina do Piask. Ustawione na niezurbanizowanym terenie „ploty”, odcięły dostęp do kilkudziesięciu obiektów hotelowo-gastronomicznych, hurtowni, salonów samochodowych, marketów, zakładów usługowych.  Efektem tego jest ich likwidacja, co pociąga za sobą utratę dziesiątków miejsc pracy.
Podczas spotkania wskazano także na konieczność budowy państwa bardziej przyjaznego dla biznesu.  W nawiązaniu do publikacji prasowych, ale też filmu „Układ zamknięty”, postulowano wprowadzenie ułatwień dla wkraczających na drogę przedsiębiorczości, zracjonalizowania i zhumanizowania kontroli, o czym mówił m.in. prezes spółki „Borpol” Władysław Boruch.
Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, iż nadszedł czas zaprzestania kreacji w mediach wizerunku przedsiębiorcy jako „postpeerelowskiego” prywaciarza, a pracownika administracji państwowej i samorządowej jako niekompetentnego i nieprzyjaznego obywatelowi urzędnika.
W spotkaniu uczestniczyli:
Jacek Sobczak - członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Sławomir Zygo – przewodniczący Rady Powiatu Lublin, Adam Kuna – wójt Gminy Niedrzwica Duża, Władysław Boruch – prezes spółki Borpol, Tomasz Orkiszewski – prezes Wydawnictwa Polihymnia, Sławomir Bawarski – prezes Stowarzyszenia dziennikarzy podróżników Globtrotter, Stanisław Błaszczyk – red. naczelny „Ambasadora”, Mariusz Gryżewski – red. naczelny „VIP-a” oraz pisma „Fakty”, Arkadiusz Bińczyk – „Gazeta Finansowa”, Tomasz Brzozowski – red. naczelny Portalu kurier 365.pl, Paweł Ludwicki red. naczelny „Kurjera Warszawskiego”, Grażyna Hryniewska – red. naczelna „Urody i życia”, Krzysztof Stankiewicz – red. naczelny „Awangardy”, Stanisław Wojnarowicz – przewodniczący zarządu LO SDRP.

SDRP LUBLIN