Jubileusz AWANGARDY Lubelskiej

Minęło pięć lat od chwili, kiedy to we wrześniu 2009 roku do rąk Czytelników trafił pierwszy numer „Awangardy Lubelskiej”. Przez te 5 lat ukazało się 60 numerów naszego pisma. Z tej to okazji w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4 a odbyły się skromne, ale jednak uroczyste obchody 5-lecia „Awangardy Lubelskiej” zorganizowane wspólnie przez naszą redakcję i Wydawnictwo „Polihymnia” w Lublinie.
Uroczystości odbyły się w sobotę 8 listopada. Rozpoczął je koncert Chóru i Orkiestry „Iubilaeum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego, a następnie odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego z Czytelnikami. Redaktor naczelny Krzysztof Stankiewicz opowiadał jak to z Awangardą było, czyli jak powstała i… nadal jest, bowiem pismo istnieje nadal, o czym świadczy kolejny jego numer, który trafia właśnie do rąk Czytelników.
Istnienie przez 5 lat „Awangardy Lubelskiej” nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca zespołu, kilku dogłębnie zaangażowanych w to osób. Byli i są to przede wszystkim Tomasz Orkiszewski, prezes Wydawnictwa „Polihymnia”, Władysław Boruch przewodniczący rady Programowej oraz dziennikarze: Janusz Kawałko, Zbigniew Miazga, Dorota Kapusta odpowiedzialna na skład komputerowy, Anna Sadczuk czyniąca korektę, czy Kamil Kawałko odpowiedzialny za stronę internetową www.awangardalubelska.pl
Mamy także stałą grupę przyjaciół, którzy nieustannie wspierają redakcję, dzięki czemu pismo może się ukazywać. Są to Krystyna Radzik - szefowa biura podróży „Anas”, Henryk Stefanek - założyciel i kanclerz WSSP im. Wincetego Pola w Lublinie, Tadeusz Rekiel - prezes spółki Otex S.A., Mieczysław Zapał -  prezes LSS „Społem” w Lublinie,  Andrzej Zdunek z  Domu Kultury LSM, Dariusz Piątek - prezes „Hanesco”, Agnieszka Gąsior-Mazur - prezes Lubelskiego Klubu Biznesu, Eugeniusz Suski - dyrektor WKTiR w Lublinie, Jerzy Miszczak i Patrycjusz Stoma -prezes i wiceprezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej i wiele innych osób mniej lub bardziej związanych z redakcją.
Niestety, niektórzy z owych ściśle związanych osób z redakcją nie doczekało owej piątej rocznicy istnienia pisma. Odeszli do lepszego świata. Są to redaktorzy: Wojciech Klusek i Jacek Szymczyk. Zawsze będziemy o nich pamiętać! A wszystkim wciąż tworzącym naszą codzienną rzeczywistość serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na 10 – lecie „Awangardy Lubelskiej”.
Krzysztof Stankiewicz

Podpis:
Po spotkaniu Zespołu Redakcyjnego z Czytelnikami, pracownicy i przyjaciele redakcji zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Stoją na nim od lewej: Tadeusz Sobieszek- były sekretarz Miasta Lublin, Stanisław Leszczyński – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca UMCS, Grzegorz Zezula – wiceprezes, Łukasz Witkowski - główny menedżer i Tadeusz Rekiel - prezes spółki Otex S.A., Eugeniusz Suski - dyrektor WKTiR w Lublinie, Krzysztof Stankiewicz – redaktor naczelny, Mieczysław Zapał - prezes LSS „Społem” w Lublinie, Zbigniew Miazga – sekretarz redakcji, Władysław Boruch - szef Rady Programowej, Tomasz Orkiszewski – dyrygent ale i prezes Wydawnictwa „Polihymnia”, Patrycjusz Stoma - wiceprezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej i Andrzej Zdunek - dyrektor Domu Kultury LSM.
Fot.  Martyna Kawalec