Prof. dr hab. Karol Klauza z KUL w laudacji wskazał na zasługi red Gzelli dla odpowiedzialnego dziennikarstwa. Zauważywszy, że dziennikarstwo to nie zawód, a powołanie, stwierdził, iż laureat potwierdza to swoim życiem i wieloletnią pracą dziennikarską, redaktorską i wydawniczą.  Przypomniał znaczenie, jakie przywiązuje on do zagadnień komunikacji międzyludzkiej, w tym słowa, które, zdaniem Redaktora, dziś jest zniekształcane, wykorzystywane nie do porozumienia, lecz do obrażania.
Red. Gzella, dziękując za przyznany laur, wyraził przekonanie, że Lublin z wyższymi uczelniami jest świetnym zapleczem do tworzenia prężnego środowiska dziennikarskiego, kształtowania ludzi pióra.  Jednocześnie zaapelował do pracujących w zawodzie dziennikarzy oraz do wchodzących do tego zawodu o „odpowiedzialność za to, co się pisze i mówi do mikrofonu”. Jego zdaniem, odpowiedzialność za słowo jest warunkiem tworzenia dobrej, inteligentnej prasy.
Al. Leszek Gella - redaktor przygotowywanego z inicjatywy Lubelskiego Oddziału SDRP „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” - podczas konferencji przedstawił referat nt. dziennikarskich tradycji Lublina w latach międzywojennych i w okresie PRL.
Redaktorze, serdecznie gratulujemy Akademickiego Lauru Dziennikarskiego! Ad multos annos!
SDRP LUBLIN