IZABELLA WLAZŁOWSKA

Dinozaur 2012 Dziennikarski Dinozaur 2012 7 lutego 2013 r. po raz kolejny została przyznana w Lublinie dziennikarska nagroda „Młodego Dinozaura”. Jej laureatką za rok 2012 została redaktor Izabella Wlazłowska, która w ubiegłym roku obchodziła 35-lecie pracy dziennikarskiej. W okolicznościowej laudacji, uzasadniającej przyznanie Jej właśnie tytułu „Młodego Dinozaura”, przypomniano dorobek zawodowy Laureatki – w przeszłości dziennikarki m.in. „Tygodnika Zamojskiego”, lubelskich dzienników i tygodników oraz pism ogólnopolskich, jak „Prawo i Życie” czy „Przegląd Tygodniowy”. Zauważono, że Jej pasja, dziennikarska rzetelność i bezkompromisowość, a gdy tego wymagała sytuacja - lwi pazur, doprowadziły do ujawnienia bulwersujących opinię publiczną afer, naprawy urzędniczych i prawniczych błędów; w następstwie j Jej publikacji wniesione zostały trzy rewizje nadzwyczajne. I Wlazłowska w swych tekstach stała się uosobieniem obrońcy osób słabszych w ich nierównej potyczce z urzędem czy z wymiarem sprawiedliwości. Uprawiany przez nią reportaż, zwłaszcza interwencyjny i sądowy, przyniósł Jej miano reportera dochodzeniowo-śledczego. Reportaże Izabelli Wlazłowskiej zostały wydane w dwóch tomach „Ekspressu Reporterów”. Jest ona także autorką książki o blaskach i cieniach wymiaru sprawiedliwości w naszym regionie, zatytułowanej „Wokanda lubelska”, zbioru reportaży „Piętno”, ukazujących niecodzienne, a niekiedy tragiczne losy osób uwikłanych w polski system prawny. Nasza Laureatka zmierzyła się z biografią wieloletniego rektora UMCS prof. Grzegorza Leopolda Seidlera, odbrązawiając tę, owianą już za życia legendą, postać naukowca i budowniczego uniwersytetu w książce „Profesora Seidlera poplątany żywot”. Osobiste życzenia red. Wlazłowskiej wraz z przeznaczonym dla Niej obrazem przekazała zaprzyjaźniona ze środowiskiem dziennikarzy znana artysta – plastyk Krystyna Głowniak. Serdeczne życzenia otrzymała Laureatka także od kierownictwa Hotelu „Europa” S.A., reprezentowanego przez panią Prezes Martę Adamiak i jej zastępcę Marię Bigos. Laureatkę wspaniałym tortem uhonorował przedsiębiorca i podróżnik właściciel Siedliska Folkloru „Marzanna” w Niedrzwicy Kościelnej Władysław Boruch. Laur „Młodego Dinozaura” od kilkunastu lat jest przyznawany przez Kapitułę Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP osobom o zaawansowanym stażu dziennikarskim, które, mimo upływu wieku, pozostają aktywne zawodowo bądź społecznie. Tytułem „Młodego Dinozaura” zostali uhonorowani dotychczas dobrze znani w regionie lubelskim i w kraju mistrzowie mikrofonu i pióra, jak red. red.: Adam Tomanek, Krystyna Kotowicz, Anna Mańkowska, Alicja i Tadeusz Chwałczykowie, Ewa Dziedzic, Tadeusz Tłuczkiewicz, Henryk Kwiatkowski, Franciszek Malinowski, Andrzej Albigowski, Wojciech Klusek, Kazimierz Pawełek, Janusz Świąder, Grażyna Hryniewska. Lubelska nagroda „Młodego Dinozaura” jest jedyną w kraju, honorującą dorobek twórczy i aktywność dziennikarzy, którzy najdynamiczniejszy okres swej aktywności zawodowej mają już poza sobą. Laur „Młodego Dinozaura” za rok 2012 został wręczony, tradycyjnie już w Tłusty Czwartek, podczas spotkania dziennikarzy środowiska lubelskiego, które kolejny raz odbyło się w Klubie BOHEMA w podziemiach reprezentacyjnego Hotelu Europa w Lublinie. Nazwa Klubu, nawiązująca do najpiękniejszych kart rozdyskutowanego środowiska dziennikarskiego i artystycznego, dodała splendoru naszemu spotkaniu. To było już XV. spotkanie lubelskich dziennikarzy, organizowane w Tłusty Czwartek. Poprowadziła je z dużym wdziękiem redaktor naczelna magazynu rodzinnego „Uroda Życia” red Grażyna Hryniewska, a muzycznie uświetnił zaprzyjaźniony od lat z lubelskim środowiskiem dziennikarskim dyrektor Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” Jerzy Jabłonka z Puław. Podczas spotkania, tradycyjnie już, odbyły się promocje najnowszych książek naszych kolegów. Red. Janusz Świąder, zaprezentował kolejną swoją książkę poświęconą ludziom estrady, zatytułowaną „Apassionata”. Jest to przepięknie wydana publikacja o legendzie polskiej muzyki popularnej z lat 50. I 60. Januszu Gniatkowskim. Z kolei red. Krzysztof Stankiewicz przedstawił tomik relacji ze swych reporterskich podróży, zatytułowany „W 40 lat dookoła świata”. Publikacja ta, której współautorem jest Władysław Boruch, swym tytułem nawiązuje do czterech dziesięcioleci dziennikarskich penetracji oraz podróży po kraju i świecie red Stankiewicza. Autorom gratulujemy! Tłustoczwartkowe spotkanie, organizowane przez Lubelski Oddział SDRP, zgromadziło kilkudziesięciu dziennikarzy czynnych zawodowo oraz w stanie spoczynku. Obecni byli nestorzy lubelskiego dziennikarstwa red. red. Adam Tomanek, Tadeusz Tłuczkiewicz. Dziennikarskie spotkanie tradycyjnie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Dzięki życzliwości i wspaniałomyślności przedsiębiorstw z Lubelszczyzny, w tym Stock Polska/Polmos Lublin/, przedsiębiorcy i podróżnikowi, właścicielowi Siedliska Folkloru „Marzanna” Władysławowi Boruchowi, Hotelowi Europa tłustoczwartkowe menu nie ograniczyło się tylko do pączka. Wyborne produkty Stock Polska sprzyjały zacieśnieniu więzów przyjaźni i wzmocnieniu karnawałowego ducha spotkania. Laurowi „Młodego Dinozaura” splendoru nadała artysta – plastyk Krystyna Głowniak swym pięknym obrazem. Darczyńcom i sponsorom serdecznie dziękujemy!.