LEKSYKON DZIENNIKARZY TRAFIŁ NA RYNEK

 

„Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” trafił na rynek. Jego oficjalna prezentacja odbyła się 1 października 2015 r. w wypełnionej niemal do ostatniego miejsca sali widowiskowej Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni mieszkaniowej. Uczestniczyli w niej licznie dziennikarze, zwłaszcza ci, których biogramy znalazły się w tej publikacji, oraz wielka rzesza sympatyków prasy, radia i telewizji.

Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka reprezentował jego zastępca wiceprezydent Krzysztof Komorski. Obecni byli również dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego Bogdan Kawałko i prezes LSM Jan Gąbka. Środowisko naukowe Lublina było reprezentowane przez prodziekan Wydziału Politologii UMCS kierownika Zakładu Dziennikarstwa tej uczelni prof. dr hab. Iwonę Hofman oraz dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL prof. dr hab. Karola Klauzę. Obecni byli także przedstawiciele sponsorów tej pionierskiej publikacji dyrektor naczelny SPSK nr 4 w Lublinie dr n. med. Marian Przylepa i prezes LSS Społem w Lublinie Mieczysław Zapał; MPK Lublin reprezentowała rzecznik prasowa Weronika Opasiak.

W naszej dziennikarskiej gali uczestniczył sekretarz generalny ZG SDRP red. Andrzej Maślankiewicz oraz przewodniczący LO SDP Jacek Przesmycki.

Spotkanie ze znanym sobie wdziękiem i lekkością prowadziła red. Grażyna Hryniewska, artystycznie zaś uświetniła solistka zespołu GATE, nauczyciel śpiewu w szkole Muzycznej YAMAHA w Lublinie AGNIESZKA WIECHNIK.

Dziennikarski wieczór z „Leksykonem dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” osłodziła swym sztandarowym produktem o wyrafinowanym smaku – tortem Williams – CUKIERNIA WILLIAMS Andrzej Ochal.

Wielkie podziękowania za zorganizowanie naszego spotkania składamy pracownikom życzliwego dziennikarzom Domu Kultury LSM z dyr. Andrzejem Zdunkiem na czele.      

Leksykon, przypomnijmy, został wydany z inicjatywy Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Jego redaktorem jest znany dziennikarz i medioznawca, laureat Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD 2014 ustanowionego przez trzy wyższe uczelnie Lublina – KUL, UMCS i WSPA – red. Alojzy Leszek Gzella.   

Leksykon zawiera ponad tysiąc biogramów i nazwisk osób pracujących oraz publikujących w środkach masowego przekazu woj. lubelskiego w latach 1944 – 2014. Znalazły się w nim sylwetki pionierów odradzającego się po II wojnie światowej w Lublinie polskiego dziennikarstwa, a nade wszystko dziennikarzy i redaktorów związanych z naszym regionem przez wiele lat pracy twórczej i życia. Uwzględnione w nim zostały również osoby publikujące w wydawnictwach tzw. drugiego obiegu w latach osiemdziesiątych minionego stulecia oraz w kościelnych.

Leksykon został wydany w akademickim formacie B5 w nakładzie 500 egzemplarzy, w tym 100 w oprawie twardej. Wydrukowany został przez Drukarnię i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Książka ukazała się przy finansowym wsparciu następujących instytucji i firm: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Polskie Radio. Regionalna Rozgłośnia w Lublinie RADIO LUBLIN S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o., Lubelska Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Lublinie, HANESCO – Nieruchomości Sp. z o.o. w Lublinie, MULTIDRUK S.A. Lublin, PGE Dystrybucja S.A. Lublin.  Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i finansowe wsparcie!

     

FOTO: MIROSŁAW TREMBECKI