Książki lubelskich dziennikarzy


26 listopada 2015 r. w Domu Kultury LSM odbyło się pierwsze spotkanie z planowanego cyklu „Lubelscy dziennikarze i ich książki”, zorganizowane przez Lubelski Oddział SDRP i tę placówkę kulturalną. Z czytelnikami spotkali się redaktorzy: Krzysztof Stankiewicz, który wydał właśnie książkę „Podróż do krawędzi wieczności”, Mieczysław Kościński z książką „ Z Odessy do Krasnobrodu”, Janusz Świąder - autor książki - albumu „Gwiazdy błyszczały wczoraj” oraz Al. Leszek Gzella – autor pionierskiego w regionie „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. Literacką biesiadę otworzył dyrektor Domu Kultury LSM Andrzej Zdunek, a z dużą kulturą i taktem poprowadziła red. Ewa Hadrian.  
Książka „Z Odessy do Krasnobrodu”, podobnie jak prawie każda pozycja tego autora – regionalisty związana jest z Krasnobrodem. Opiewa losy znanego lekarza Zygmunta Klukowskiego, który urodził się w Odessie, ale znany jest przede wszystkim ze swej działalności w Szczebrzeszynie. W swej podróży do kraju przez pewien czas mieszkał i działał w Krasnobrodzie i ten właśnie epizod stal się pretekstem dla M. Kościńskiego do poświęcenia mu niewielkiej książeczki. Mieszkający obecnie w Warszawie red. Kościński w barwnej gawędzie opowiedział o pracy nad dotychczas wydanymi książkami oraz o przygotowywanych do druku rozmowach ze stulatkami i publikacji o przydomkach krasnobrodzian.
„Gwiazdy błyszczały wczoraj” to wydanie encyklopedyczne, zawierające 121 sylwetek piosenkarzy, kompozytorów i innych osób związanych z polskimi piosenkami, które znamy z dawnych lat. Autor tej sążnistej książki podzielił się z uczestnikami biesiady nie tylko swymi doświadczeniami z pracy nad biografiami ludzi estrady, ale także anegdotami z życia gwiazd.  J. Świąder zapowiedział powstanie kolejnej książki o życiu gwiazd polskiej estrady.
„Podróż do krawędzi wieczności’ jest natomiast książką o świecie. Krzysztof Stankiewicz w ciągu ponad 40 lat swej dziennikarskiej pracy odwiedził około 80 krajów niemal na wszystkich kontynentach. Najciekawsze podróże, łącznie z tą ostatnią do Afryki Zachodniej, gdzie w tym czasie panowała epidemia Eboli, opisał, dokumentując swe relacje dużą ilością pięknych, kolorowych zdjęć.  
„Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” autorstwa Alojzego Leszka Gzelli jest natomiast efektem jego 15-letniej pracy zainicjowanej przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Publikacja ta rozpoczyna się wstępem będącym krótkim zarysem 70-letnich dziejów prasy w Lubelskiem, w latach 1944 – 2014 oraz wykazem tytułów prasy codziennej i czasopism wydawanych w tym okresie na Lubelszczyźnie. Natomiast sam słownik zawiera ponad tysiąc biogramów osób pracujących oraz publikujących w lubelskich środkach masowego przekazu w latach 1944 – 2014. Znalazły się w nim sylwetki pionierów odradzającego się po II wojnie światowej w Lublinie polskiego dziennikarstwa, a nade wszystko dziennikarzy i redaktorów związanych z naszym regionem przez wiele lat pracy i życia. Uwzględnione w nim zostały również osoby publikujące w wydawnictwach tzw. drugiego obiegu w latach osiemdziesiątych minionego stulecia oraz w wydawnictwach kościelnych.
Lektura tego tomu pozwala niekiedy odkryć w osobach, które znamy z podpisu pod artykułem w gazecie, czy też z radia, bądź telewizyjnego ekranu, uczestników niezwykłych wydarzeń. Okazuje się, na przykład, że jeden z dziennikarzy, wkrótce po wojnie, działał w komitecie odbudowy lubelskiej katedry. A inny, starszy kolega z jednego z lubelskich dzienników w tym samym czasie, zgłosił się na apel kierownictwa kraju, jako ochotnik do kopalni i fedrował węgiel na Śląsku. Cechująca zazwyczaj dziennikarzy wrażliwość na to, co się wokół nich dzieje i działo, sprawia, że – o czym jest także w leksykonie – czynnie brali udział i nadal uczestniczą w społecznych i kulturalnych inicjatywach.

Oto fragment jednego z biogramów: „Przygodę z radiem rozpoczął jako 16-letni chłopiec, konstruując stację nadawczą… W 1980r. rejestrował kamerą VHS dla lubelskiej „Solidarności” wydarzenia związane z działalnością organizacji w Lublinie i w terenie… Nadał ponad 200 korespondencji dla Radia Wolna Europa... Po ogłoszeniu stanu wojennego, w grudniu 1981, skonstruował aparat „Kapral B-113” i uruchomił w Świdniku konspiracyjną stację nadawczą... Aresztowany, odsiedział pół roku w więzieniu. Po odzyskaniu wolności od 1989 r. pracował w lubelskim ośrodku radiowo-telewizyjnym”. 
Leksykon, którego uroczysta prezentacja odbyła się w Domu Kultury LSM w październiku, trafił już do księgarń w Lublinie i Świdniku, oraz do najważniejszych bibliotek w całym kraju. Więcej o nim obok, na stronie: www.sdrp.lublin.pl

Foto: Zbigniew Miazga