GRAŻYNA HRYNIEWSKA - KALICKA

Dinozaur 2011 Dziennikarski Dinozaur 2011 16 lutego 2012 r. po raz kolejny została przyznana w Lublinie dziennikarska nagroda „Młodego Dinozaura”. Jej laureatem za rok 2011 została redaktor Grażyna Hryniewska – Kalicka – wieloletnia dziennikarska „Sztandaru Ludu” i „Dziennika Wschodniego”, twórczyni i redaktor naczelna magazynu rodzinnego „Uroda Życia”, spiritus movens wielu akcji charytatywnych. Laudację, uzasadniającą przyznanie Jej przez kapitułę tytułu „Młodego Dinozaura”, przedstawił red. Zbigniew Miazga. Zauważył w niej, iż nasza Laureatka wzbogaciła powszechnie uprawiane gatunki dziennikarskie o jeszcze jeden, który nazwał „dziennikarstwem serdecznym”. ` List gratulacyjny Laureatce przesłała dyrektor Kancelarii Prezydenta Lublina dr Katarzyna Mieczkowska – Czerniak. Osobiste życzenia oraz w imieniu młodzieży Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie złożyła red. Hryniewskiej zaprzyjaźniona ze środowiskiem dziennikarzy jego dyrektor Krystyna Głowniak. Serdeczne życzenia otrzymała Laureatka także od kierownictwa Hotelu „Europa” S.A., reprezentowanego przez panią Prezes Martę Adamiak i jej zastępcę Marię Bigos. Nagroda „Młodego Dinozaura” od kilkunastu lat jest przyznawana przez Kapitułę Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP osobom o zaawansowanym stażu dziennikarskim, które, mimo upływu wieku, pozostają aktywne zawodowo bądź społecznie. Tytułem „Młodego Dinozaura” zostali uhonorowani dotychczas dobrze znani w regionie lubelskim i w kraju mistrzowie mikrofonu i pióra, jak red. red.: Adam Tomanek, Krystyna Kotowicz, Anna Mańkowska, Alicja i Tadeusz Chwałczykowie, Ewa Dziedzic, Tadeusz Tłuczkiewicz, Henryk Kwiatkowski, Franciszek Malinowski, Andrzej Albigowski, Wojciech Klusek, Kazimierz Pawełek, Janusz Świąder. Lubelska nagroda „Młodego Dinozaura” jest jedyną w kraju, honorującą dorobek twórczy i aktywność dziennikarzy, którzy najdynamiczniejszy okres swej aktywności zawodowej mają już poza sobą. Nagroda „Młodego Dinozaura” za rok 2011 została wręczona, tradycyjnie już w Tłusty Czwartek, podczas spotkania dziennikarzy środowiska lubelskiego, które tym razem odbyło się w Klubie BOHEMA w podziemiach reprezentacyjnego Hotelu Europa w Lublinie. Nazwa Klubu, nawiązująca do najpiękniejszych kart rozdyskutowanego środowiska dziennikarskiego i artystycznego, dodała splendoru naszemu spotkaniu. Uświetnił je koncert skrzypcowy w wykonaniu Agnieszki Polak. Podczas spotkania odbyły się promocje dwóch książek. Ubiegłoroczny laureat tytułu „Młody Dinozaur” red. Janusz Świąder, zaprezentował kolejną swoją książkę, tym razem napisaną wspólnie z Tadeuszem Stolarskim, zatytułowaną „Marta Mirska. Prawdziwa historia życia królowej Polskiej piosenki”. Publikacja ta, spotkała się na rynku wydawniczym w Polsce oraz w USA, Australii, Niemczech z wielkim zainteresowaniem. Gratulujemy! Agnieszka Polak z kolei przedstawiła swą pierwszą książkę, zatytułowaną „Mimo wszystko”. Ta debiutancka pozycja spotkała się z rewelacyjnym przyjęciem na polskim rynku wydawniczym. Gratulujemy! Tłustoczwartkowe spotkanie, organizowane przez Lubelski Oddział SDRP, zgromadziło kilkudziesięciu dziennikarzy czynnych zawodowo oraz w stanie spoczynku. Przybyli na nie członkowie SDRP oraz SDP z wiceprzewodniczącym lubelskiego oddziału SDP Edwardem Dmoszyńskim, a także koledzy niezrzeszeni. Obecni byli nestorzy lubelskiego dziennikarstwa red. red. Adam Tomanek, Tadeusz Tłuczkiewicz. Dziennikarskie spotkanie tradycyjnie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Dzięki życzliwości i wspaniałomyślności przedsiębiorstw z Lubelszczyzny, w tym Stock Polska/Polmos Lublin, „Monte i Wino” Jan Budzyński, Wojciecha Hetmana z Chełma oraz Klubu Bohema tłustoczwartkowe menu nie ograniczyło się tylko do pączka.