Nasz Prezes zasłużonym dla tolerancji

Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, redaktor naczelny tygodnia „Przegląd” Jerzy Domański został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Tolerancji”.  Wyróżnienie to zostało mu przyznane „za aktywną działalność dziennikarską i owocny wysiłek na rzecz wzajemnego szacunku, pojednania i poszanowania ludzi bez względu na światopogląd czy przekonania religijne”.
Medale „Zasłużony dla Tolerancji” od 16 lat przyznaje Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”. Wyróżniane nimi są osoby działające na rzecz zwalczania przejawów nacjonalizmu, szowinizmu i antysemityzmu oraz budowy stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności.
Uroczystość uhonorowania zasłużonych dla tolerancji odbyła się 29 listopada 2013 r. w Muzeum Niepodległości.  Medale otrzymali: red. Jerzy Domański, prof. Adam Rotfeld z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pisarka Ruta Wermuth, Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” z Wrocławia.
Wyróżnionym gratulujemy!