Dinozaur 2015

                                                        
Redaktor Monika Siemion – Dudek została laureatką tytułu Młodego Dinozaura za rok 2015. Ten niepowtarzalny w kraju laur, przyznawany przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, został Jej wręczony 4 lutego 2016 r. podczas tłustoczwartkowego spotkania lubelskich dziennikarzy.
Laureatka przez wiele lat zajmowała się dziennikarsko szeroko pojętą problematyką rolną i wiejską, publikując w krajowych i regionalnych pismach, jak „Gromada Rolnik Polski”, „Gazeta Rolnicza”, „Nasza Wieś”, „Rolnik”, „Zaczyn”.  Redagowała też wydawnictwa przygotowane przez Muzeum Jadwigi i Wojciecha Siemionów w Petrykozach, opracowała redakcyjnie i wydała dwie książki swego ojca Leszka Siemiona, a to literacką sagę rodu Siemionów „Cztery pokolenia” i młodzieńczą powieść „Sewer”.   
Redaktor Witold Miszczak – ubiegłoroczny laureat tytułu Młody Dinozaur – w wierszowanej laudacji, wygłoszonej z niepowtarzalnym temperamentem i wdziękiem zwrócił się do Laureatki m.in. tymi słowami:
„Ze sławnych Siemionów Monika,
Dziewczyna Dudka – prawnika,
Z wykształcenia rusycystka,
Z powołania żurnalistka,
Żona, mama i babcia wzorowa,
Jak echo niesie – lubiana teściowa”.
Red. Monika Siemion – Dudek jest wiceprzewodniczącą Zarządu LO SDRP.
Dziennikarska gala odbyła się w ART. CAFE’ gościnnego Domu Kultury LSM. Zgromadziła rzeszę lubelskich żurnalistów, w tym nestorów tego zawodu: red., red. Adama Tomanka, Tadeusza Tłuczkiewicza, Andrzeja Albigowskiego.  Zaproszenie przyjęli koledzy z Lubelskiego Oddziału SDP z przewodniczącym Jackiem Przesmyckim.  
Tłustoczwartkowe spotkanie lubelskich dziennikarzy zostało zorganizowane przez LO SDRP już po raz 18.  Laur Młodego Dinozaura przyznano po raz 17.
Laurem tym honorowani są dziennikarze o znaczącym dorobku zawodowym, którzy, mimo przejścia na emeryturę, wciąż pozostają aktywni zawodowo i społecznie.  Jest to jedyne w kraju wyróżnienie dziennikarzy – seniorów. Dotychczas jego laureatami byli m.in.: red. red. Adam Tomanek, Alicja i Tadeusz Chwałczykowie, Janusz Świąder, Ewa Dziedzic, Kazimierz Pawełek, Wojciech Klusek. Kazimiera Błażewicz –Izdebska, Andrzej Albigowski, Izabella Wlazłowska, Grażyna Hryniewska, Witold Miszczak.
Podczas czwartkowej gali serdeczne życzenia i wyrazy uznania złożono red. Andrzejowi Albigowskiemu, który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia pracy zawodowej i działalności w dziennikarskich stowarzyszeniach. W okolicznościowym adresie, wystosowanym przez Przewodniczącego ZG SDRP Jerzego Domańskiego i Sekretarza Generalnego ZG SDRP Andrzeja Maślankiewicza napisano m.in.:
„Szanowny Jubilacie, jest Pan dowodem na to, że zawodowa aktywność to najlepsza recepta na życie. A praca dziennikarska nie zna barier.  Dziś łączymy się z Panem Redaktorem naszymi najserdeczniejszymi życzeniami długich lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Dziękujemy również za aktywność w szeregach Stowarzyszenia Dziennikarzy RP”.
Dla Laureatki oraz dostojnego Jubilata porywająco zaśpiewała 16 – letnia Karolina Nowak, uczestniczka programu Must The Music. Wykonane przez nią po angielsku piosenki z musicalu „Burleska” wprawiły salę w zachwyt i przyjęte zostały z wielkim aplauzem.  Karolina Nowak od dwóch lat śpiewa w dwóch zespołach fankowo blusowych; swoje umiejętności wokalne kształci w Lubelskiej Szkole YAMACHA pod okiem znanej nam już z wcześniejszych recitali Agnieszki Wiechnik.
Tłustoczwartkowe spotkanie odbyło się nie tylko przy tradycyjnym pączku. Wspaniałym i przepysznym tortem uświetnili je Halina i Tadeusz Pęziołowie – Piekarnia Pęzioł z ul. Jana Sawy 3 w Lublinie. Dziękujemy!
Faworki oraz dania konkretne, w tym smakowity staropolski bigos były dziełem firmy F.H. GUCIO Romana Błaszczuk, także z ul. Jana Sawy 3.  Jego niepospolity smak na długo pozostanie w naszej pamięci.
Dziennikarską galę z właściwym sobie wdziękiem poprowadziła red. Grażyna Hryniewska, biesiadnego zaś kolorytu dodał jej zaprzyjaźniony ze środowiskiem dziennikarskim niezastąpiony Jerzy Jabłonka z Puław.
Zapustnej uczcie dziennikarzy towarzyszyła promocja „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” oraz kwartalnika literacko – kulturalnego „Akcent”, którego redaktorem naczelnym jest Bogusław Wróblewski. 


 

 

 

 

 

 

 

SDRP LUBLIN