WIZJA w obronie telewizji publicznej

NIE umowom śmieciowym!

                                      
7 lutego br., w samo południe na Deptaku, obok siedziby władz miejskich, odbyła się pikieta pracowników TVP Lublin. Na eksponowanych przez nich planszach można było przeczytać: STRAJK w TVP. Telewizja Polska musi pozostać własnością publiczną!  STOP kupowanej tandecie!  Walczymy przeciw wyprowadzaniu produkcji z TVP.  Walczymy przeciw umowom śmieciowym; Walczymy o nasze miejsca pracy.
Godzinny strajk ostrzegawczy w TVP Lublin został zorganizowany przez Koło Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA TVP w Lublinie. Jak powiedziała jego przewodnicząca i zarazem liderka piątkowej pikiety red. Agnieszka Drączkowska, akcję protestacyjną podjęto, ponieważ stronie społecznej, a więc pracownikom TVP od 2009 r. nie udało się osiągnąć porozumienia z zarządem telewizji w sprawach pracowniczych.  Związkowcy, jak dodała, sprzeciwiają się śmieciowym umowom o pracę i domagają się zatrudnienia wyłącznie etatowego w podstawowym zakresie działalności spółki.  To, ich zdaniem, zapewni godziwe warunki pracy oraz należytą realizację przez TVP zadań z zakresu misji publicznej przewidzianych Ustawą o radiofonii i telewizji.
„Nie musielibyśmy być dziś w tym miejscu, gdyby Zarząd TVP rozumiał, że dziennikarze nie są najemnikami, że telewizja może korzystać z pracy freelancerów, ale nie wolno mu na nich opierać całej produkcji i nie wolno nikogo zmuszać, aby stał się wolnym strzelcem w zawodzie. Mówimy dość patologii zatrudnienia w TVP, dość umowom śmieciowym, a nade wszystko sprzeciwiamy się wyprowadzeniu czterech grup zawodowych do firmy zewnętrznej. Będziemy walczyć o godność naszych zawodów, o sens publicznej telewizji, o prawo do pracy i prawo do wartości nierozerwalnie złączonych z zawodem dziennikarza”, powiedziała Agnieszka Drączkowska.
Podobne formy protestu miały miejsce w piątek w centrali TVP w Warszawie oraz w kilku ośrodkach regionalnych.  Protestujący sprzeciwiają się restrukturyzacji publicznej telewizji, mającej polegać na przeniesieniu w skali kraju 550 pracowników /dziennikarzy i pracowników technicznej obsługi./ do firm zewnętrznych i podjęcia z nimi współpracy na zasadach outsourcing”u.
Protestujących poparła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. i Rada Zakładowa TVP S.A.  W Ich wspólnym stanowisku z 5 lutego czytamy m.in.: „Niekonsultowana ze związkami zawodowymi, podjęta autorytarnie decyzja, pozbawienia telewizyjnych etatów szeregu grup zawodowych, w tym reprezentujących kluczowe dla telewizji profesje, jest w naszej ocenie szkodliwa merytorycznie. Należy ocalić miejsca pracy wszystkich pracowników świadczących pracę na rzecz TVP S.A. i zapewnić im godziwe zarobki”.
Poparcie protestującym w Lublinie wyraził przewodniczący Rady Miejskiej SLD, a zarazem członek Rady Programowej TVP w Lublinie Stanisław Kieroński.  Wskazał, że piątkowy protest jest nie tylko wyrazem walki o godność zawodu dziennikarza, o cywilizowane warunki pracy, ale, a może przede wszystkim, o zapewnienie telewizji publicznej warunków do spełniania przez nią przynależnej jej misji budowy społeczeństwa informacyjnego.
Poparcie protestującym pracownikom TVP Lublin w nadesłanym adresie wyraził poseł na Sejm RP z ramienia Solidarnej Polski Jarosław Żaczek.
Solidarność z Kolegami z TVP Lublin i pełne poparcie dla Ich żądań wyraża Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Lublinie.