Nakład pierwszego wydania Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny na wyczerpaniu. W księgarniach nowa, atrakcyjna cena!

Prawo prasowe

Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypo-wiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

 

Więcej

 


 

Statut SDRP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej SDRP, jest organizacją
zawodową i twórczą dziennikarzy, realizującą zadania w sferze pożytku publicznego.
.

 

Więcej

 


O prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) .

 

Więcej

 


 

DZIENNIKARSKI KODEKS OBYCZAJOWY

Podstawowym obowiązkiem etycznym dziennikarza jest poszukiwane i publikowaie prawdy. Niedowolone jest manipulowanie fakta mi .

 

Więcej

 


 

Enerytury i Renty

Odpowiadając na pismo z dnia 15 grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

. Więcej

Legitymacje IFJ

ZG SDRP dysponuje dziennikarskimi legitymacjami międzynarodowymi IFJ. Zmienił się ich dotychczasowy kształt z książeczkowego na kartę plastikową.

Więcej

Kazimierz także dla nas!

Jak informuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz ich najbliższa rodzina są uprawnieni do korzystania z usług Domu Pracy Twórczej ...

Więcej

Prawo i dziennikarze

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 22 marca 2011 roku /sygnatura akt - I OSK 623/10 - uznał, iż zamiar wytoczenia powództwa dziennikarzowi nie jest wystarczającym powodem do udostępnienia jego adresu.

Więcej

Galeria

 

Galeria

 

Galeria

 

Gleria