Memoriał Europejskiej Federacji Dziennikarzy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

26 maja Europejczycy wybiorą swoich posłów do Parlamentu Europejskiego (MEP), aby reprezentowali ich w nowym parlamencie. Podczas kampanii Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) upowszechnia swój Manifest wzywający wszystkich kandydatów na posłów do PE, aby zobowiązali się do odrodzenia wolnych i pluralistycznych mediów w Europie, tak ważnych w czasach dezinformacji i utraty zaufania do instytucji UE.

Wybory do PE w 2019 r. są punktem zwrotnym dla Unii Europejskiej, która pilnie musi ponownie połączyć się ze swoimi obywatelami i reprezentować ich interesy. Życzymy takiej przyszłości UE, w której liczy się nie tylko gospodarka i wzrost, ale także konkretne działania, które zagwarantują ochronę praw obywatelskich.

W ostatnich latach dziennikarze są świadkami zmniejszania się ich praw pracowniczych, pogarszania się warunków pracy, obniżania jakości dziennikarstwa i utraty zaufania publicznego do mediów. Różne formy autocenzury w wyniku nacisków politycznych i gospodarczych nasiliły się w całej Europie. Dziennikarze stali się pierwszą ofiarą tych zagrożeń.

Ponad 15 000 kandydatów na posłów do PE jest proszonych o poparcie Manifestu EFJ, zobowiązując się do przestrzegania ośmiu zasad:

Pluralizm mediów

Stabilność finansów i przyszłości dziennikarstwa

Ochrona dziennikarstwa śledczego

Negocjacje zbiorowe i ochrona socjalna dla wszystkich pracowników

Budowa zaufania i odpowiedzialności poprzez etyczne dziennikarstwo

Prawa autorów – uczciwe umowy dla wszystkich

Silne niezależne media publiczne

Bezpieczeństwo w pracy: nie dla bezkarności