WIECZÓR WSPOMNIEŃ

Franciszek Hipolit Piątkowski, lubelski dziennikarz, reportażysta i pomysłodawca Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. W latach 1964-1969 Franciszek Piątkowski studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wkrótce potem zaangażował się w w organizowanie życia literackiego i dziennikarstwo w Radiu Akademickim, w kolumnie studenckiej „Konfrontacje”. Piątkowski był m.in. korespondentem studenckiego miesięcznika „Itd.”, twórcą i liderem grupy KEKS (Krąg Entuzjastów Kultury Studenckiej). Współpracował też z teatrem studenckim Gong 2. W 1969 roku ukończył studia i rozpoczął pracę w "Sztandarze Ludu" jako redaktor. Później był kierownikiem Działu Nauki, Oświaty i Kultury. Zajmował się organizowaniem Społecznych Oddziałów „Sztandaru Ludu” w Biłgoraju, Krasnymstawie i Tomaszowie Lubelskim.

Następnie pracował jako publicysta w Gazecie Białostockiej. W 1977 roku został zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika literatury faktu „Kontrasty”, gdzie nadzorował pion reportażu. W 1982 roku wrócił do Lublina i do pracy w "Sztandarze Ludu". Został również kierownikiem Działu Publicystyki Kulturalnej i Krytyki Teatralnej w „Akcencie”

W latach 90. pracował w redakcjach "Kuriera Lubelskiego" i "Dziennika Wschodniego" jako dziennikarz. Był też opiekunem dodatku studenckiego „Konfrontacje”. Był wykładowcą na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, a od 1996 roku prowadził warsztat dziennikarza prasowego na Wydziale Politologii UMCS. Franciszek Piątkowski był laureatem kilku ogólnopolskich konkursów na reportaż, nagród Ministra Kultury i Sztuki, prezesa RSW oraz nagrody wojewódzkiej za publicystykę kulturalną i krytykę teatralną.