"GŁOS OGRODÓW"

Gazeta obywatelska o ogrodach

Na rynku medialnym Lublina pojawiła się obywatelska gazeta ogrodowa, zatytułowana „Glos Ogrodów. Dotychczas ukazały się trzy numery tego pisma adresowanego do posiadaczy rodzinnych ogrodów działkowych, a niebawem do ich rąk trafi kolejny z podtytułem zima.

5 października 2020 r. w Domu Kultury LSM odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego z czytelnikami. W spotkaniu, które poprowadziła red. Ewa Hadrian, uczestniczyli: prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Lublinie dr Grzegorz Kurczuk, redaktorzy pisma Krzysztof Karman i Grażyna Hryniewska; obecny był wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Kieroński. „Głos Ogrodów”, jak zauważył jego pomysłodawca red. Krzysztof Karman, to gazeta obywatelska, pierwsza tego typu w historii lubelskich ogrodów działkowych i nie wykluczone, że jedyna tego rodzaju w Polsce. Autorami ukazujących się na jej łamach tekstów nie są profesjonalni dziennikarze, lecz działkowcy - ludzie różnych zawodów, którym gazeta stworzyła warunki do wyrażenia swoich opinii na temat ogrodów, zaangażowania, a wreszcie zmierzenia się z piórem, czego wcześniej nie robili. Wśród obywatelskich autorów pisma są zarówno weterani działkowców, jak też osoby najmłodszego pokolenia. Gazeta, wydawana w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, kolportowana jest bezpłatnie wśród działkowców 43 rodzinnych ogrodów na terenie Lublina. Nie wykluczone, iż w przyszłości swym zasięgiem obejmie całe województwo, na terenie którego znajduje się ok. 30 tys. działek w 166 ogrodach zrzeszonych w PZD okręgu lubelskiego.

Spotkanie stało się okazją do porozmawiania o nowym piśmie, jego profilu i tematyce, jaka mogłaby się znaleźć na jego łamach, a także o dzisiejszym statusie ogrodnictwa działkowego i jego problemach. Dr Grzegorz Kurczuk i Stanisław Kieroński poinformowali o najważniejszych przedsięwzięciach w funkcjonowaniu ogrodnictwa działkowego w Lubelskiem, podziękowali Radzie Miasta Lublin i jego prezydentowi, za przychylność i przyznanie kilkumilionowych środków na poprawę standardów funkcjonowania ogrodów na terenie miasta. Podkreślono, iż w okresie przeżywanej obecnie pandemii ogrody działkowe przeżywają swój renesans. O nowe działki w Lubelskiem ubiega się ok. tysiąca osób, głównie młodego pokolenia.

Organizatorami spotkania byli: Dom Kultury LSM, wydawca „Głosu Ogrodów” Stowarzyszenie „Polska Samorządna” oraz lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a utrwalił je na taśmie Zenon Krawczyk.