NA HARCERSKICH SKRZYDŁACH

W dniu 27 maja br. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a Auli im. płk. pil. Jerzego Bajana odbyła się Konferencja popularno-naukowa nt. lotnictwa harcerskiego „Na harcerskich skrzydłach” /program w załączeniu/. Sesja była jednym z elementów kończących obchody 100. rocznicy powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP (23 maj 1921 r.), nadania Chorągwi imienia „Lotników Polskich” oraz wręczenia nowego sztandaru Chorągwi Lubelskiej ZHP (29 maj 2022 r.).

Wykład otwierający Sesję „W setną rocznicę powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP” wygłosił nasz kolega – red. Stanisław Dąbrowski – szef Zespołu Historycznego Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Po wystąpieniu kol. Dąbrowski przekazał dyrektorowi Muzeum Pawłowi Pawłowskiemu kilka swoich książek autorsko-redakcyjnych związanych z tematem sesji do zbiorów biblioteki naukowej.