Kazimierz także dla nas!


Jak informuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz ich najbliższa rodzina są uprawnieni do korzystania z usług Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą na zasadach przysługujących dziennikarzom, a więc z możliwością uzyskania specjalnych zniżek.
Dziennikarzom, legitymującym się ważną legitymacją SDRP, przysługuje zniżka 50 proc., zaś członkom ich najbliższej rodziny 20 proc.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Dom Pracy Twórczej
24 – 120 Kazimierz Dolny
ul. Małachowskiego 17
Tel. 81 881-01-62
Fax. 81 – 881-01-65