LEKSYKON DZIENNIKARZY

LEKSYKON DZIENNIKARZY TRAFIŁ NA RYNEK

DZIENNIKARSKI LEKSYKON W KSIĘGARNIACH

KULTUROMANIAK E.LECLERC Centrum Handlowe Tomasza Zana,

Księgarnia Naukowo-Techniczna TALES, ul. Krakowskie Przedmieście 39 - Lublin

ŚWIDNIK - Księgarnia LIBRO ul. Niepodległości 11

LUBLIN: Księgarnia WBP im. H Łopacińskiego ul. Narutowicza 4

Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” trafił na rynek. Jego oficjalna prezentacja odbyła się 1 października 2015 r. w wypełnionej niemal do ostatniego miejsca sali widowiskowej Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni mieszkaniowej. Uczestniczyli w niej licznie dziennikarze, zwłaszcza ci, których biogramy znalazły się w tej publikacji, oraz wielka rzesza sympatyków prasy, radia i telewizji.

Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka reprezentował jego zastępca wiceprezydent Krzysztof Komorski. Obecni byli również dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego Bogdan Kawałko i prezes LSM Jan Gąbka. Środowisko naukowe Lublina było reprezentowane przez prodziekan Wydziału Politologii UMCS kierownika Zakładu Dziennikarstwa tej uczelni prof. dr hab. Iwonę Hofman oraz dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL prof. dr hab. Karola Klauzę. Obecni byli także przedstawiciele sponsorów tej pionierskiej publikacji dyrektor naczelny SPSK nr 4 w Lublinie dr n. med. Marian Przylepa i prezes LSS Społem w Lublinie Mieczysław Zapał; MPK Lublin reprezentowała rzecznik prasowa Weronika Opasiak.

W naszej dziennikarskiej gali uczestniczył sekretarz generalny ZG SDRP red. Andrzej Maślankiewicz oraz przewodniczący LO SDP Jacek Przesmycki.

Z Leksykonem w Zamościu

27 października br. w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu odbyła się prezentacja „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. Gospodarzem spotkania z jego autorem red. Al. Leszkiem Gzellą była dyrektor Książnicy Danuta R. Kawałko.

Spotkanie było okazją do porozmawiania o tej pionierskiej w naszym regionie publikacji, której wydawcą jest Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, oraz o współczesnym dziennikarstwie.

Red. Al. Leszek Gzella w swojej gawędzie, ubarwionej niepublikowanymi anegdotami z pracy dziennikarskiej, opowiedział o własnych pasjach i o wieloletniej pracy nad leksykonem. Podkreślił, że jakkolwiek zawiera on biogramy bądź notki biograficzne ponad tysiąca osób pracujących oraz publikujących w środkach masowego przekazu woj. lubelskiego - prasa, radio, TV - w latach 1944 – 2014, w tym kilkadziesiąt związanych z Zamościem i Ziemią Zamojską, nie ujmuje on, niestety, wszystkich dziennikarzy minionych 70 lat związanych ze środkami masowego przekazu w naszym regionie.

Do tego wątku rozważań nawiązała dyr. Danuta R. Kawałko. Zauważyła, że po roku 1989 na Zamojszczyźnie ukazało się ponad 100 tytułów prasy lokalnej, których dziennikarzy leksykon nie ujmuje. Zasugerowała, że ten fakt stanowi wyzwanie dla autora i wyraziła przekonanie, że ta potrzebna publikacja, jaką jest „Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”, będzie miała ciąg dalszy.

Po spotkaniu dyr. Danuta R. Kawałko oprowadziła po zorganizowanej po raz pierwszy w Zamojskiej Książnicy unikalnej wystawie cymeliów /starodruków/ ze Zbioru Klemensowskiego rodu Zamoyskich.

WIĘCEJ

Z Leksykonem w Zamościu