Nasza koleżanka literatem

Nasza koleżanka red. Izabella Wlazłowska w ubiegłym roku została przyjęta do Związku Literatów Polskich, a w styczniu br. weszła w skład Zarządu Oddziału Lubelskiego Związku Literatów Polskich.

     O przyjęciu red. I. Wlazłowskiej do ZLP przesądził jej 33-letni dorobek dziennikarski. Jest ona autorką wielu głośnych reportaży. Wiele z nich zostało nagrodzonych; niektóre ukazały się w dwóch wydaniach książkowych „Eksperessu Reporterów”. Kol. Wlazłowska w. swoim dorobku ma też trzy autorskie książki:  „Wokanda lubelska” – 2004 r., „Piętno” – 2006 r. i „Profesora Seidlera poplątany żywot” – 2009 r.

            Red. Wlazłowskiej gratulujemy literackich ostróg!