WITOLD MISZCZAK

Dinozaur 2014 Dinozaur 2014 12 lutego 2015 r. Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał laur Młodego Dinozaura za rok 2014. Uhonorowany nim został redaktor Witold Miszczak – dziennikarz radiowyi telewizyjny, kompozytor, muzyk jazzowy, pasjonat sportu i historyk jazzu. Redaktor Kazimiera Błażewicz Izdebska – ubiegłoroczna laureatka tytułu Młody Dinozaur – w okolicznościowej laudacji, wygłoszonej z dużym temperamentem, zauważyła m.in.: „W Twojej osobie Lubelska Rozgłośnia zyskała fana jazzu, największego popularyzatora muzyki z Nowego Orleanu. Przez lata prowadziłeś audycję , dziś zaliczaną do najstarszych tego typu audycji w kraju. W Rozgłośni ujawniłeś swój talent organizatorski. Byłeś animatorem Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych, prowadziłeś giełdy piosenek. Po rozwodzie Komitetu ds. Radia I Telewizji wybrałeś telewizję. Tam ujawniłeś swoją pasję do sportu. W redakcji sportowej, którą kierowałeś, dałeś się poznać jako komentator i sprawozdawca z różnych dyscyplin sportowych. Największą miłością darzyłeś tenis. Od lat organizujesz turnieje tenisa ziemnego im. kolegów – dziennikarzy Andrzeja Wawrzyckiego i Marka Obary. Nadmienię, że byłeś mistrzem Polski dziennikarzy w pływaniu i kapitanem lubelskiej drużyny koszykarzy, która trzykrotnie zdobyła mistrzostwo Polski dziennikarzy”. „Jestem zaszczycona – podkreśliła red. Błażewicz – Izdebska - że mogłam wygłosić hymny pochwalne o Tobie – radiowcu, właśnie dziś w przeddzień Światowego Dnia Radia i w roku obchodów 90—lecia Polskiego Radia”. Z kronikarskiego obowiązku dodać należy, że red. Miszczak jest aktywnym członkiem dziennikarskich stowarzyszeń i związków zawodowych, laureatem licznych odznaczeń i nagród państwowych, kulturalnych i sportowych, a także autorem historii jazzu na Lubelszczyźnie i w byłym Związku Radzieckim. Za tę ostatnią otrzymał dyplom honorowy od ówczesnej minister kultury ZSRR. Tytuł „Młodego Dinozaura za rok 2014 został wręczony Laureatowi podczas tradycyjnego spotkania lubelskich dziennikarzy w Tłusty Czwartek. Odbyło się ono w cieszącym się niepowtarzalną atmosferą Klubie Bohema w podziemiach renomowanego Hotelu Europa. Laureatowi okolicznościowy adres w imieniu byłego pracodawcy wręczyło kierownictwo Radia Lublin SA in corpore: Prezes Zarządu Andrzej Szwabe, redaktor naczelny Krzysztof Komorski oraz zastępca red. naczelnego Kinga Hendzel. Dla laureata zaśpiewała, oczywiście w tonacji jazzowej, solistka zespołu G.A.T.E. Agnieszka Wiechnik. Jej śpiew i osobisty urok oczarowały salę, a laureata zachęciły do sięgnięcia po mikrofon. Tłustoczwartkowe spotkanie lubelskich dziennikarzy zostało zorganizowane przez LO SDRP już po raz 17. Laur Młodego Dinozaura przyznano po raz 16. Laurem tym honorowani są dziennikarze o znaczącym dorobku zawodowym, którzy, mimo przejścia na emeryturę, wciąż pozostają aktywni zawodowo i społecznie. Jest to jedyne w kraju wyróżnienie dziennikarzy – seniorów. Dotychczas jego laureatami były takie tuzy lubelskiego dziennikarstwa, jak red. red. Adam Tomanek, Alicja i Tadeusz Chwałczykowie, Janusz Świąder, Ewa Dziedzic, Kazimierz Pawełek, Wojciech Klusek. Kazimiera Błażewicz –Izdebska, Andrzej Albigowski, Izabella Wlazłowska, Grażyna Hryniewska. Tłustoczwartkowe spotkanie przy tradycyjnym pączku z właściwym sobie wdziękiem poprowadziła red. Grażyna Hryniewska, biesiadnego kolorytu przydał mu zaprzyjaźniony ze środowiskiem dziennikarskim niezastąpiony Jerzy Jabłonka z Puław, a red. Janusz Świąder prezentacją swej najnowszej książki /opasłe tomisko o wadze 1,8 kg/ „Gwiazdy błyszczały wczoraj” przypomniał świat dawnej estrady. . .