/>


AKTUALNOŚCI


ZAPROSILI NAS

DOM KULTURY przy ul. Wallenroda w Lublinie ZAPRASZA

WIĘCEJ


Stypendium im. L. Ungera dla młodych dziennikarzy

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej ogłosił program stypendialny im. Leopolda Ungera – wybitnego publicysty, doktora honoris causa tej uczelni. Adresowane ono jest do młodych dziennikarzy i adeptów tego zawodu. To już trzecia edycja stypendium.  Dotychczas skorzystało z niego 9 osób. O stypendium mogą ubiegać się młodzi dziennikarze oraz adepci dziennikarstwa, a więc studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życiaWIĘCEJ


 

Konferencja Biznes a media, czyli Klastry – Stowarzyszenia - Globalizacja

W gościnnej siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Malinex” w Łęcznej 29 stycznia 2015 r. odbyła się III Doroczna Konferencja z cyklu Biznes a media pt: „Klastry – Stowarzyszenia - Globalizacja”. Jej organizatorami byli: Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Wschodni Klaster Obróbki Metali oraz redakcja miesięcznika kulturalno – społecznego „Awangarda Lubelska”. Wzięli w niej udział samorządowcy, przedsiębiorcy, bankowcy, dziennikarzeWIĘCEJ


KONKURS         

pt. „Zostań Entuzjastą Edukacji” dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych mediów. Celem konkursu jest wyróżnienie tych przedstawicieli świata mediów, którzy nie tylko tworzą rzetelne materiały, ale także potrafią przystępnie przedstawić częstokroć złożone i trudne problemy polskiej oświaty.IĘCEJ


 SDRP w Europejskiej Federacji Dziennikarzy

Ricardo Gutierrez, sekretarz generalny European Federation of Journalists poinformował, że na posiedzeniu 27 marca 2014 roku oficjalnie zatwierdzono członkostwo Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach EFJ.


Jubileusz AWANGARDY Lubelskiej

Minęło pięć lat od chwili, kiedy to we wrześniu 2009 roku do rąk Czytelników trafił pierwszy numer „Awangardy Lubelskiej”. Przez te 5 lat ukazało się 60 numerów naszego pisma. Z tej to okazji w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4 a odbyły się skromne, ale jednak uroczyste obchody 5-lecia „Awangardy Lubelskiej” zorganizowane wspólnie przez naszą redakcję i Wydawnictwo „Polihymnia” w Lublinie.
Uroczystości odbyły się w sobotę 8 listopada. Rozpoczął je koncert Chóru i Orkiestry „Iubilaeum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego, a następnie odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego z Czytelnikami. Redaktor naczelny Krzysztof Stankiewicz opowiadał jak to z Awangardą było, czyli jak powstała i… nadal jest, bowiem pismo istnieje nadal, o czym świadczy kolejny jego numer, który trafia właśnie do rąk Czytelników...

WIĘCEJ


PODATEK

Ile z podatku? 
735, 40 zł wpłynęło na konto Lubelskiego Oddziału SDRP w 2014 r. tytułem odpisu 1 proc. od podatku.  To najwięcej w naszej dotychczasowej praktyce - w ubiegłym roku pozyskaliśmy 531 zł. Rekordzistą spośród regionalnych oddziałów stowarzyszenia okazał się oddział kielecki. Koledzy z Kielc zebrali 817, 90 zł. Oddział wrocławski uzyskał 476 zł, zielonogórski 415, 90 zł, a krakowski 315,70.    
„Podatkowe” środki zostaną przeznaczone na uregulowanie naszych zobowiązań względem ZG SDRP oraz IFJ /International Federation of Journalists/.  
W kraju organizacjom pożytku publicznego przekazano tytułem odpisu 1 proc. od podatku ogółem 506, 6 mln zł. Najwięcej, podobnie, jak w latach poprzednich, bo ponad 127 mln zł przekazano na Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Na drugim miejscu znalazła się Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, a na trzecim Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. 
Zarząd Lubelskiego Oddziału SDRP dziękuje wszystkim osobom, które przekazały na rzecz naszego stowarzyszenia środki w ramach odpisu 1 proc. od podatku dochodowego. 


PRASA POLSKA

DZIENNIKARZE RP


DZIENNIK WSCHODNI


KURIER LUBELSKI


GAZETA LUBLIN


PRASA POLONIJNA


DZIENNIK ZWIĄZKOWY

Najstarsza polska gazeta w USA


PROGRESS FOR POLAND

Najstarszy serwis informacyjny CHICAGO


KURIER ZACHODNI

Iterntowa wersja polskiego czasopisma kulturalno-spoleczngo w Australii "Kurier Zachodni". Takze linki do Polskiego Radia Kurier (Perth, Australia Zachodnia).


Polonia Birmingham

Polski niezależny portal w Birmingham, życie i praca w Birmingham


Kresy24.pl

Wschodni Portal Informacyjny


Goniec Polski

Najwieksza gazeta polonijna w Anglii!


Polacy w Wiedniu

PORTAL Polonii Wiedeńskiej zarówno dla turystów odwiedzających Wiedeń, jak i polskich mieszkańców Wiednia. Praca w Wiedniu, hotele w Wiedniu, zabytki i atrakcje Wiednia


.......TENISOWY MEMORIAŁ

...........MARKA OBARY

.......................I

......ANDRZEJA ...WRZYCKIEGO

Tegoroczne tenisowe zawody poświęcone pamięci naszych zmarłych przyjaciół - redaktorów Marka Obary i Andzreja Wawrzyckiego przebiegały pod znakiem rywalizacji deblistów. Fatalna, czerwcowa pogoda przeganiała grających z otwartych kortów pod obiekty zadaszone, toteż na dobrą sprawę zawody zakończono po prawie dwóch tygodniach.Więcej


 

     Benefis Krystyny Głowniak 
Znana lubelska artysta – plastyk Krystyna Głowniak obchodzi w tym roku jubileusz 30 – lecia pracy artystycznej. Zorganizowany z tej okazji 13 marca 2014 r. w Domu Kultury LSM benefis zgromadził liczne grono sympatyków miłośników jej sztuki.
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego dr Jacek Sobczak w imieniu władz samorządowych wręczył Jubilatce Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego oraz Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego. Okolicznościowy adres do artystki skierował marszałek województwa Krzysztof Hetman.  Jubilatka otrzymała także Nagrodę Kulturalną Miasta Lublina; okolicznościowy adres skierował do niej prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk.Więcej


 

AKADEMICKI LAUR DZIENNIKARSKI
dla red. LESZKA GZELLI 

Foto: Maciej Kaczanowski

                Znany dziennikarz i znawca prasy lubelskiej redaktor Alojzy Leszek Gzella otrzymał lubelski Akademicki Laur Dziennikarski AKLAUD 2014. Jest on pierwszym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia dziennikarskiego, ustanowionego przez trzy wyższe uczelnie Lublina: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.  Uroczystość wręczenia po raz pierwszy Akademickiego Lauru Dziennikarskiego odbyła się 24 lutego 2014 r. w Auli Dziennikarstwa UMCS podczas międzyuczelnianej konferencji naukowej „ Czy dziennikarstwa można nauczyć w Lublinie?”Więcej


  WIZJA w obronie telewizji publicznej
NIE umowom śmieciowym!

7 lutego br., w samo południe na Deptaku, obok siedziby władz miejskich, odbyła się pikieta pracowników TVP Lublin. Na eksponowanych przez nich planszach można było przeczytać: STRAJK w TVP. Telewizja Polska musi pozostać własnością publiczną!  STOP kupowanej tandecie!  Walczymy przeciw wyprowadzaniu produkcji z TVP.  Walczymy przeciw umowom śmieciowym; Walczymy o nasze miejsca pracyWięcej


BIZNES A MEDIA

W Lublinie po raz drugi odbyła się konferencja z cyklu Biznes a media. Jej obrady, zatytułowane „Kapitał ludzki – między wykształceniem a praktyką”, poświęcone były kluczowym problemom naszych czasów, bo sytuacji na rynku pracy, której nie daje się już lekceważyć, zauważono podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Bez pracy pozostaje niemal 24 proc młodych Europejczyków. Bezrobocie w naszym kraju dotyka prawie 28 proc. młodychWięcej


Samoloty w obiektywie

12 grudnia br., w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM w Lublinie, otwarta została wystawa fotograficzna zatytułowana „Nasze stare samoloty”. Jej autor, członek lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – red. Tadeusz Karol Chwałczyk, od lat specjalizujący się w tematyce lotniczej, wybrał ze swego bogatego zbioru 60 archiwalnych fotosów, ilustrujących różne typy samolotów użytkowanych w lotnictwie polskim w latach 1918-1939. Wybór tego właśnie tematu ma związek z przypadającym w tym roku jubileuszem 95-lecia polskiego lotnictwa wojskowego...Więcej


 Mistrzu, Sto Lat!

Redaktor Adam Tomanek – ikona lubelskiego dziennikarstwa radiowego – 10 grudnia 2013 r. obchodził  85. Urodziny.  Jubileuszowe uroczystości odbyły się w jego ukochanym Radio Lublin. Serdeczne życzenia Dostojnemu Jubilatowi w imieniu Zarządu Radia Lublin SA złożył jego prezes Andrzej Szwabe i redaktor naczelny Krzysztof Komorski, obecne było liczne grono radiowców i przyjaciół nestora.
Redaktor Adam Tomanek, przypomnijmy, jest laureatem Tytułu „Młody Dinozaur, przyznawanego przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP seniorom będącym aktywnym zawodowo i społecznie.  W imieniu naszego Stowarzyszenia okolicznościowe życzenia i gratulacje przekazali Jubilatowi red. red. Grażyna Hryniewska i Stanisław Wojnarowicz.
Jubilat, odbierając liczne wyrazy szacunku i uznania, stwierdził m.in. ze nie wyobraża sobie życia w bezczynności i dlatego od przeszło 60 lat wciąż jest aktywny zawodowo.
Adam Tomanek od początku swej pracy zawodowej jest związany z Rozgłośnią Polskiego Radia w Lublinie. Przez wiele lat współpracował z Polskim Radiem w Warszawie, zwłaszcza z Programem I Polskiego Radia, oraz z TVP.  Dał się poznać jako mistrz krótkiego reportażu.  Mikroreportaż przyniósł mu najwyższy laur radiowca - Złoty Mikrofon.
Po przejściu na emeryturę w 1992 r. wciąż utrzymuje twórcze kontakty z macierzystą rozgłośnią, przygotowując materiały dla redakcji wiejskiej.
Mistrzu, Sto LaWięcej


Nasz Prezes zasłużonym dla tolerancji


Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, redaktor naczelny tygodnia „Przegląd” Jerzy Domański został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Tolerancji”.  Wyróżnienie to zostało mu przyznane „za aktywną działalność dziennikarską i owocny wysiłek na rzecz wzajemnego szacunku, pojednania i poszanowania ludzi bez względu na światopogląd czy przekonania religijne”.
Medale „Zasłużony dla Tolerancji” od 16 lat przyznaje Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”. Wyróżniane nimi są osoby działające na rzecz zwalczania przejawów nacjonalizmu, szowinizmu i antysemityzmu oraz budowy stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności.
Uroczystość uhonorowania zasłużonych dla tolerancji odbyła się 29 listopada 2013 r. w Muzeum Niepodległości.  Medale otrzymali: red. Jerzy Domański, prof. Adam Rotfeld z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pisarka Ruta Wermuth, Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” z Wrocławia.
Wyróżnionym gratulujemy!
Więcej: WWW.dziennikarzerp.org.pl


 Konkurs „Prawda reportażu” rozstrzygnięty

Rozstrzygnięta została I edycja konkursu „Prawda reportażu, o którym w ubiegłym roku pisaliśmy na naszej stronie internetowej. Oto komunikat jury.

Wilno, 31. grudnia 2013 r.

Z przyjemnością ogłaszamy nasz werdykt, obiecany dawno temu na sylwestrowy wieczór roku 2013.
Jury konkursu Prawda reportażu, w składzie: Wojciech Kajtoch, Leokadia Komaiszko, Janusz K. Krawczyk, Radosław Malinowski, Lech L. Przychodzki (przewodniczący), Mirosław Puciłowski i niżej podpisany Antoni P. Radczenko zdecydowało, co następuje:

  • w żadnej z III kategorii nie przyznano wyróżnień,
  • wobec niskiego poziomu reportaży filmowych zrezygnowano z werdyktu w tej kategorii,
  • w dziale reportaży radiowych nie przyznano I nagrody. Nagrodę II otrzymuje p. Tomasz Brusik za reportaż, poświęcony ulicznym muzykom (tzw. grajkom) z Krakowa,
  • w dziale reportaży prasowych nagrodę II przyznano pracy Rosja mniej znana – Buriacja p. Kacpra Dziekana. I nagrodę zdobyła p. Dagmara Olewińska za tekst Tęczowe zabawy z czarodziejem.

Mamy nadzieję, iż laureaci nie znikną z pola naszego widzenia, jak też nie zawiodą swoich odbiorców, czekających na ich kolejne reportaże. Liczymy również, iż organizatorzy konkursu - Polonusi ze Szkocji - wywiążą się ze swoich zobowiązań wobec osób nagrodzonych. W tej gestii nie mamy, niestety, niczego do powiedzenia.
II edycji Prawdy reportażu należy spodziewać się wczesną jesienią. Rozstrzygnięcia – podobnie jak teraz – z końcem roku 2014.

Antoni P. Radczenko,
sekretarz jury


Setna rocznica urodzin

G.L. Seidlera

W środę, 18 września, przypadała setna rocznica urodzin prof. Grzegorza Leopolda Seidlera. Z tej okazji Rotary Club Lublin, którego Profesor był założycielem, zaprosił wszystkich, którym bliska jest jego postać, na poświęcony mu wieczór wspomnień. Z zaproszenia tego skorzystali członkowie pięciu lubelskich klubów rotariańskich, a także jego b. studenci i współpracownicy.WIĘCEJ


 

Tradycyjny  tenisowy Memoriał Marka Obary i Andrzeja  Wawrzyckiego  przybrał w tym roku  inne niż dotąd oblicze. W miejsce turnieju na kortach Lubelskiego TOP-SPINU  rozegrano mecz Lublin - WarszawWIĘCEJ


 

60-LECJE MPK W LUBLINIE

FESTYN

PLAC LITEWSKIFILM


 

ROK 2013

Rokiem

Kazimierza Andrzeja Jaworskiego

WIĘCEJ


 


no i jestem nestorem...ale sie porobiło..

JUBILEUSZ  REDAKTORA
Marka Adama

JAWORSKIEGO

    image 37                                                                                         

Redaktor Marek Adam Jaworski 65 lat temu rozpoczął swą zawodową przygodę z dziennikarstwem. Grono przyjaciół z okazji przypadającego wiosną 2013 r. Jubileuszu uhonorowało Nestora lubelskiego dziennikarstwa okolicznościowym adresem. 

Do okolicznościowych życzeń i gratulacji dołącza  LO SDRP.  Plurimos annos, plurimos! -  Szanowny Jubilacie.


LUDZIE Z PASJĄ

RED. GRAŻYNA HRYNIEWSKA - KALICKA 

FILM 

MARZANNA ZAPRASZA

OFERTA


.........KONKURS

SDRP współorganizatorem konkursu
o nagrodę gospodarczą Prestiżu RENOMA ROKU

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP od tego roku jest współorganizatorem konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prestiżu pod nazwą RENOMA ROKU  2013. 

WIĘCEJ

http://www.prestiz.info.pl


EMERYTURY I RENTY

Odpowiadając na pismo z dnia 15 grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń .

Więcej


LEGITYMACJE IFJ

ZG SDRP dysponuje dziennikarskimi legitymacjami międzynarodowymi IFJ. Zmienił się ich dotychczasowy kształt z książeczkowego na kartę plastikową.

Więcej


KAZIMIERZ TAKŻE DLA NAS

Jak informuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz ich najbliższa rodzina są uprawnieni do korzystania z usług Domu Pracy .

Więcej


WŁADZE STOWARZYSZENIA


KONFERENCJA MEDIÓW POLSKICH  
w NOWEJ ODSŁONIE

Sygnatariusze Konferencji Mediów Polskich
utworzonej w roku 1994 zinicjatywy ks. Wiesława Niewęgłowskiego, po 20 latach funkcjonowaniaK MP, a  w jej strukturze Rady Etyki Mediów uznali, że wyczerpała się formuła działalności bez umocowania prawnego. Po nieudanych próbach postulowanego przekształcenia KMP w związek  stowarzyszeń, kilku sygnatariuszy min. TVP, Polskie Radio, Polsat, SDP wycofało swój udział z tej  społecznie pożytecznej instytucji. Pozostali sygnatariusze, jak Związek Zawodowy Dziennikarzy, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA, Syndykat Dziennikarzy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych  ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP na czele, postanowili dokonać przekształcenia Konferencji Mediów Polskich w stowarzyszenie.

Więcej


NOWE WŁADZE SDRP

Obradujący 20 października 2012 r. w Warszawie VIII Zjazd Delegatów SDRP wybrał nowe władze naszego Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Naczelny Sąd Dziennikarski.

Więcej


STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RP w LUBLINIE

Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Lublinie powstał wkrótce po zjeździe założycielskim Stowarzyszenia w 1982 r.

Więcej


WYBORY NOWYCH WŁADZ W LOSDRP

Wybór nowych władz odbyły się w dniu 11 września 2012 r. w Domu Kultury przy ul. Wallenroda w Lublinie..

Film


Protokół
z prac Komisji Uchwał i Wniosków

VIII Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
odbytego 20 października 2012 r. w Warszawie.

WIĘCEJ


Oświadczenie
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
20 sierpnia 2013 roku

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP z coraz większym niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w TVP S.A. związanej z planowanym przeniesieniem zatrudnionych w niej dziennikarzy do firmy zewnętrznej. Stanowisko w tej sprawie przedstawiliśmy już w Oświadczeniu Prezydium ZG z 20 maja 2013 r. W jego zakończeniu jednoznacznie stwierdziliśmy:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej nie akceptuje pomysłów Zarządu TVP SA i stanowczo protestuje  przeciwko  metodom, które w zakamuflowany sposób mają prowadzić do zbiorowych zwolnień dziennikarzy i innych twórców telewizyjnych.
Obecnie obawy te potwierdza prowadzona przez kierownictwo TVP akcja poddawania dziennikarzy (niejednokrotnie o wieloletnim stażu i niepodważalnym dorobku twórczym) swoistej weryfikacji za pomocą „testów kompetencyjnych” prowadzonych przez kolejną firmę zewnętrzną. Zabieg ten, tłumaczony przez kierownictwo TVP procedurami jakoby naturalnymi w każdej korporacji, uważamy za szykanę, natomiast zapewnienia, że każdy dziennikarz może  odmówić wypełniania testów – za hipokryzję.
W każdej szanującej się redakcji oceny dziennikarza, tak pod względem merytorycznym jak warsztatowym, dokonuje jej kierownictwo. Zastępowanie ich protezami w postaci testów przeprowadzanych przez firmę zewnętrzną, za publiczne pieniądze, bardzo źle świadczy o kompetencjach osób zarządzających tak specyficzną instytucją, jaką jest telewizja publiczna.

Andrzej Maślankiewicz   
sekretarz generalnySDRP                            

Jerzy Domański
przewodniczący
Zarządu Głównego .SDRP          


STANOWISKO
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

z  20 maja 2013 r.
w sprawie planowanej reorganizacji zatrudnienia dziennikarzy w TVP                                

            Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie planowanymi zmianami organizacyjnymi i kadrowymi w TVP SA. Przeniesienie dziennikarzy, montażystów i operatorów do firmy zewnętrznej jest pomysłem kuriozalnym i nie mieszczącym się w kategoriach zdrowego rozsądku. Zwłaszcza w instytucji, której podstawowym statutowym zadaniem jest dostarczanie masowemu odbiorcy szybkiej, rzetelnej informacji uzupełnionej o kompetentny i obiektywny komentarz publicystyczny. Trudno uwierzyć, że telewizja publiczna,  na własne życzenie, zamierza  się pozbyć,  twórców., bez których poziom programów telewizyjnych, emitowanych przez TVP, może być tylko gorszy niż obecnie.
Wiadomości  o planowanych zmianach są niezgodne ze zobowiązaniami, jakie w kwietniu 2011 roku przyjął Zarząd TVP SA. Oświadczono wówczas między innymi, że Zarząd będzie działać w sposób przejrzysty, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji programowych i personalnych. Powstrzyma proces komercjalizacji programu telewizji publicznej, przywróci rangę standardom warsztatu dziennikarskiego i zasadom etyki zawodowej będącym gwarancją najwyższej jakości programu. Uzna program za dobro nadrzędne  i najważniejszy cel  działania telewizji publicznej.
Obecne plany Zarządu TVP SA, formułowane nader ogólnikowo, tworzą szum informacyjny i nastrój  zagrożenia wśród dziennikarzy niepewnych swojej zawodowej przyszłości przewidujących dalsze ograniczenie misji TVP, a w perspektywie wręcz likwidację telewizji publicznej.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej nie akceptuje pomysłów  Zarządu TVP SA i stanowczo protestuje  przeciwko  metodom, które w zakamuflowany sposób mają prowadzić do zbiorowych zwolnień  dziennikarzy i innych twórców telewizyjnych.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP


  Sekretarz Generalny SDRP o połączeniu dziennikarskich stowarzyszeń

W 44 numerze ogólnopolskiego magazynu poświęconego reputacji polskiej gospodarki „Prestiż. Relacje Gospodarcze” z czerwca 2013 r. ukazał się obszerny wywiad z sekretarzem generalnym SDRP red. Andrzejem Maślankiewiczem. 
Redaktor Maślankiewicz wypowiada się na temat kondycji współczesnego polskiego dziennikarstwa, jego miejscu w życiu społeczno-gospodarczym, stosunkach między wydawcą a dziennikarzem, pauperyzacji zawodu, a także o relacjach między dwoma największymi dziennikarskimi stowarzyszeniami – SDP i SDRP. Mówiąc o możliwościach ich połączenia się, A Maślankiewicz stwierdził m.in.:
„…jedna duża organizacja dziennikarska miałaby zdecydowanie większą moc oddziaływania na stanowienie prawa prasowego, ochronę środowiska dziennikarskiego przed lekceważeniem przez władzę i wydawców, mogłaby również wpływać na kondycję zawodu dziennikarskiego od strony etycznej, zgodnej z zasadami rzetelności dziennikarskiej i zaufania społecznego. Ale niestety, w obecnej sytuacji nie jest to możliwe. Choć z naszej strony cały czas jest chęć połączenia organizacji. /…/ Aktualne władze reaktywowanego w 1989 r. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich nie chcą na ten temat rozmawiać. Cały czas pokutuje podział na dobre i złe dziennikarstwo. Białe i czerwone.”
Pełny tekst wywiadu: Prestiż nr 44; www.prestiz.info.pl


Apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej 18 kwietnia 2013 r.
Zwracamy się do wszystkich kolegów dziennikarzy, do wszystkich polskich mediów.
Szanowni Koledzy,
Myślimy, że przychodzi najwyższa pora poważnego zastanowienia się nad sytuacją w naszym kraju i rolą mediów w przestrzeni publicznej.
Powiecie, że nie grozi nam przecież żaden dramat, a w wielu częściach świata sprawy mają się znacznie gorzej.
To prawda. Ale jest tez prawdą, że napięć o takiej skali, takiego tonu wewnętrznej dysputy nie ma prawie nigdzie w krajach rozwiniętych. Jest także prawdą, że takiego udziału w tych napięciach prawie nigdzie nie mają środki przekazu, że często same media te napięcia tworzą i eskalują.
Nikt nie oczekuje, by media mówiły w Polsce jednym głosem. Ten czas już minął. Wielogłos jest zdobyczą demokracji. Ale jest różnica między wyrażaniem odmiennych zdań, poglądów, stanowisk, między polemiką a walką na śmierć i życie, brutalnym obrażaniem, poniżaniem, przypisywaniem przeciwnikom politycznym, rywalom, najgorszych intencji, stawianiem zarzutów o brak patriotyzmu.
W Polsce pewne granice zostały przekroczone, są stale przekraczane i czynny udział mają w tym  media.
Szanowni Koledzy,
Nie chcemy być uważani za naiwnych ani za koniunkturalistów. Zwracamy się jednak w najlepszej wierze z prośbą i propozycją o wspólną próbę powstrzymania tej słownej i drukowanej agresji, o przywrócenie kultury słowa i polemiki, szacunek dla odmiennych poglądów, poważną refleksję nad stanem spraw w kraju.
Spróbujmy nawiązać do najlepszych tradycji naszej tolerancji, naszego dziennikarstwa.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej


PROTEST STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP z 3MARCA 2013 r.                      

   Stanowczo protestujemy przeciwko aktom chuligańskich napaści na dziennikarzy wykonujących swe obowiązki zawodowe.
2 marca 2013 roku we Wrocławiu, podczas demonstracji, marszu  narodowców z okazji  święta Pamięci  Żołnierzy Wyklętych, reporterka radia  TOK FM została wulgarnie wyzwana przez uczestników manifestacji. Poza stekiem chamskich określeń grożono jej pobiciem.
Ataki  na przedstawicieli mediów, relacjonujących przebieg  wieców i pochodów stają się  zjawiskiem  powtarzalnym. Uważamy więc, że  nasze protesty powinny skłonić  przedstawicieli służb porządkowych do przeanalizowania tego niepokojącego zjawiska i wyciągnięcia takich wniosków, które zwiększą bezpieczeństwo dziennikarzy pracujących w czasie zgromadzeń.

Jerzy Domański – przewodniczący ZG SDRP
Andrzej Maślankiewicz- sekretarz generalny ZG SDRP


DZIENNIKARZE


Druk słownika dziennikarzy Lubelszczyzny
Ruszył druk „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. Tym samym sfinalizowa-ne zostały prace nad tym pionierskim w naszym regionie wydawnictwem. Książka w nakła-dzie 500 egzemplarzy ukaże się na progu wakacji. Idea tej publikacji, przypomnijmy, zrodziła się z górą 10 lat temu w lubelskim środowisku dziennikarskim. Zinstytucjonalizowało ją grono dziennikarzy zrzeszonych w Lubelskim Od-dziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, który przyjął na siebie ciężar organizacyjny i finansowy przedsięwzięcia. Redakcję słownika powierzono znanemu dzien-nikarzowi, a zarazem medioznawcy red. Al. Leszkowi Gzelli, zaś druk Drukarni i Wydawnic-twu Akademickiemu Wyższej szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie....

 

Więcej


 
 DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW TWÓRCZYCH
                  /ze sprawozdania z działalności ZG SDRP w r. 2012/
       Największą aktywność w roku 2012 przejawiał Klub Krytyki Teatralnej AICT działający pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego. W marcu tego roku KKT był organizatorem 26 Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Do Warszawy zjechało około 100 krytyków z 40 krajów świata oraz około 50 krytyków i artystów z Polski. Kongres zorganizowano ze środków przyznanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przy wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Współudział w organizacji kongresu miał również Oddział Warszawski SDRP. Pokłosiem kongresu były bardzo liczne relacje w mediach światowych. KKT prowadząc także działalność wydawniczą, przygotował zbiorcze opracowanie wspomnianych publikacji w internetowym i papierowym wydaniu książkowym.
Klub Krytyki Teatralnej przyznaje nagrody i wyróżnienia wybitnym artystom
i twórcom teatru. W roku 2012 nagrodą im. Ireny Solskiej uhonorowano Ninę Andrycz.
        Klub Publicystów Międzynarodowych
działający pod kierownictwem redaktora Ryszarda Bańkowicza odbył w okresie sprawozdawczym 10 spotkań klubowych. Wszystkie zgodnie z tradycją miały charakter lanchu z akredytowanymi w Warszawie ambasadorami. Byli to reprezentanci: Arabii Saudyjskiej, Danii, Czech, TAI PEI, Meksyku, Chorwacji, Azerbejdżanu, Szwecji, Serbii i Rosji.
         Klub Dziennikarzy Sportowych w lipcu 2012 roku po raz osiemnasty świętował Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego łącząc tę uroczystość z 50 – leciem działalności Klubu.  Klub działa od wielu lat pod przewodnictwem Jerzego Jakobsche – prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej. Staraniem Klubu Dziennikarzy Sportowych w wielu miastach w Polsce zorganizowane zostały w spotkania dziennikarzy sportowych prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych oraz fotoreporterów. Z okazji święta i jubileuszu Klubu na ręce przewodniczącego życzenia nadesłali: minister sportu i turystyki Joanna Mucha i prezes PKOL, Andrzej Kraśnicki
        Klub Krytyków Filmowych po kilkuletniej przerwie reaktywował działalność we wrześniu 2010 roku. Prestiżową sferą działalności było przyznawanie dorocznych nagród klubowych Syreny Warszawskiej za wybitne filmy krajowe i zagraniczne. Edycja nagród w roku 2012 przebiegała z pewnymi kłopotami finansowymi, które ze strony ZG SDRP zostały wyjaśnione i zażegnane. Nagrody Syreny Warszawskiej 2012, ku zadowoleniu nagrodzonych jak i członków Klubu zostały rozdane. Niemniej zarząd KKF ogłosił bezprawnie, że 24 października 2012 roku Klub został rozwiązany. Sprawa tej decyzji jest w trakcie wyjaśniania.
Klub Problematyki Kulturalnej po próbie reaktywowania działalności w maju 2012 roku i braku zainteresowania ze strony dziennikarzy nie kontynuował starań w celu odnowienia działalności.
Klub Publicystów Spółdzielczych reaktywowany z inicjatywy redaktora Dariusza Gierycza nie wykazał się aktywnością w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości. Po ostatnio przeprowadzonych rozmowach rodzi się nadzieja, ze Klub faktycznie wznowi działalność.
 18 kwietnia ZG SDRP podjął uchwałę o powołaniu Klubu Dziennikarzy Mediów Lokalnych.Tłusty czwartek

  

ADINOZAUR 2012

Relacja filmowa

FILM


DINOZAUR 2011

Relacja filmowa

Film

DINOZAUR 2011

Relacja filmowa

Film


DINOZAUR 2011

Relacja filmowa

Film


DINOZAUR 2011

Relacja filmowa

Więcej


Jubileusze

35 lat pracy twórczej Izabelli Wlazłowskiej

Środowisko literackie Lublina 9 maja 2012 r obchodziło jubileusz 80-lecia zorganizowanej działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w Trybunale Koronnym na Starym Mieście. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich: wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc .

Więcej


55-lecie PRACY DZIENNIKARSKIEJ ANDRZEJA ALBIGOWSKIEGO

Redaktor Andrzej Maria Józef Albigowski obchodzi 55-lecie pracy dziennikarskiej oraz przynależności do dziennikarskich stowarzyszeń: SDP i SDRP.r..

Więcej


LECIE KABARETU CZART

Kabarety są specyficzną formą żywego teatru, wymagającą przede wszystkim ruchu scenicznego i ciągłego nasłuchiwania, co w trawie piszczy..

Film

Wiadomości

NIEBEZPIECZNY ZAWÓD

  .............................Rok 2012 nieprzyjazny dla dziennikarzy
Roku 2012 nie da się zaliczyć do przyjaznych dla osób pozostających w służbie informacji i wolności słowa.  Z opublikowanych właśnie raportów wynika, iż na świecie zginęło w dobiegającym końca roku kilkudziesięciu dziennikarzy, a kilkuset zostało uwięzionych. Więcej


NASZA KOLEŻANKA LITERATEM

Nasza koleżanka red. Izabella Wlazłowska w ubiegłym roku została przyjęta do Związku Literatów Polskich, a w styczniu br. weszła w skład Zarządu Oddziału Lubelskiego Związku Literatów Polskich.

Więcej

W OBRONIE PRAW AUTORSKICH

            Red. Chwałczyk Powiat Świdnicki

               Redaktor Tadeusz Chwałczyk wystąpił o ochronę praw autorskich przeciwko Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku.

Port Lotniczy przeprosił red. Chwałczyka
Co znaczy kradzież intelektualna – w naszym środowisku wyjaśniać nie trzeba.

Więcej


SPORT

Po raz jedenasty na kortach klubu TopSpin w Lublinie przy ul. Jutrzenki odbył się tenisowy memoriał  Marka Obary i Andrzeja Wawrzyckiego, naszych zdecydowanie przedwcześnie zmarlych przyjaciół dziennikarzy.

WięcejPOŻEGNANIA   Więcej


Galeria

 

Galeria

 

Galeria

 

Gleria